Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17165 ДГС Габрово 18.05.2023 2338 бк,здб,гбр,цр,срлп,трп Добив на дървесина 9,487.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2338 Виж пълна информация
17164 ДГС Габрово 15.05.2023 2337 бк,здб,трп,ак,гбр,чрш,цр,бб,чб,здгл,см Добив на дървесина 17,550.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници- об.2337 Виж пълна информация
17162 ДГС Габрово 11.04.2023 2335 бк,здб,гбр,чрш, Добив на дървесина 6,945.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2335 Виж пълна информация
17156 ДГС Габрово 28.03.2023 № 1, № 2, № 3 Лесокултурни мероприятия 74,784.81 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на ЛКД: - попълване култури - 9дка - отглеждане култури - 171 дка - залесяване- 52 дка - почвоподготовка - 50 дка - ОМН - 82 дка Виж пълна информация
17158 ДГС Габрово 17.03.2023 2322 бл,цр Добив на дървесина 80.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 - об.2322 Виж пълна информация
17145 ДГС Габрово 20.01.2023 2320 об. бк, врб Добив на дървесина 9,085.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници от обект №2320, подотдел 72"б" Виж пълна информация
17146 ДГС Габрово 20.01.2023 2321 об.бк, об.яв, об.гбр Добив на дървесина 2,004.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници от обект №2321, подотдел 47"м" Виж пълна информация
17140 ДГС Габрово 11.01.2023 2320 см,акц Добив на дървесина 200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 - об.2320 Виж пълна информация
17123 ДГС Габрово 21.10.2022 2259 бк Добив на дървесина 10,939.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2259 Виж пълна информация
17120 ДГС Габрово 03.10.2022 2269 бк,гбр,явр, Добив на дървесина 27,226.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собств.работници-об.2269 Виж пълна информация
17121 ДГС Габрово 03.10.2022 2270 ак Добив на дървесина 2,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2270 Виж пълна информация
17117 ДГС Габрово 23.09.2022 2268 чдб,гбр,цр,бл,ак,чрш,мждр Добив на дървесина 1,632.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници - об.2268 Виж пълна информация
17115 ДГС Габрово 19.09.2022 2267 ак Добив на дървесина 2,574.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2267 Виж пълна информация
17111 ДГС Габрово 16.09.2022 2266-1 цр,бл Добив на дървесина 403.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2266-1 Виж пълна информация
17101 ДГС Габрово 14.09.2022 3 Лесокултурни мероприятия 3,421.59 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности почвоподготовка - 5 дка в отдел 93 т, залесяване - 5 дка в отдел 93 т Виж пълна информация
17108 ДГС Габрово 12.09.2022 2266 ак Добив на дървесина 627.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници за обект №2266, подотдел 292 "б". Виж пълна информация
17092 ДГС Габрово 23.08.2022 2252 чб Добив на дървесина 158.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27-об.2252 Виж пълна информация
17093 ДГС Габрово 23.08.2022 2262 бл,цр Добив на дървесина 62.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 - об.2262 Виж пълна информация
17094 ДГС Габрово 23.08.2022 2253 бк Добив на дървесина 590.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници -об.2253 Виж пълна информация
17095 ДГС Габрово 23.08.2022 2254 бк,трп,здб,цр,гбр,ак,бл,чрш Добив на дървесина 5,225.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници -об.2254 Виж пълна информация