Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17218 ДГС Габрово 07.12.2023 2367 бк Добив на дървесина 1,035.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2367 Виж пълна информация
17215 ДГС Габрово 30.11.2023 2366 ак Добив на дървесина 14,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2366 Виж пълна информация
17210 ДГС Габрово 27.11.2023 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: Продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи: пет броя моторни превозни средства. Виж пълна информация
17212 ДГС Габрово 16.11.2023 2365 бк,гбр Добив на дървесина 1,045.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2365 Виж пълна информация
17193 ДГС Габрово 22.09.2023 2362 цр,гбр,бб,срлп,здб,трп,бк Добив на дървесина 3,748.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2362 Виж пълна информация
17190 ДГС Габрово 11.09.2023 2359 цр,бл,ак,кгб,мжд Добив на дървесина 9,160.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2359 Виж пълна информация
17191 ДГС Габрово 11.09.2023 2360 бк,вгбр Добив на дървесина 7,740.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2360 Виж пълна информация
17192 ДГС Габрово 11.09.2023 2361 бм,бб,см,бк, Добив на дървесина Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2361 Виж пълна информация
17188 ДГС Габрово 04.09.2023 2358 бк,гбр Добив на дървесина 1,394.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2358 Виж пълна информация
17184 ДГС Габрово 18.07.2023 19.07.2023 2349 бб, гбр, здб Добив на дървесина 2,145.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници - обект №2349, подотдел 282 "п" Виж пълна информация
17173 ДГС Габрово 23.06.2023 2344 цр, гбр, бк, ак Добив на дървесина 1,920.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници - обект 2344 Виж пълна информация
17174 ДГС Габрово 23.06.2023 2345 цр,кгбр,гбр,мжд,трп,бл Добив на дървесина 2,760.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници -обект 2345 Виж пълна информация
17175 ДГС Габрово 23.06.2023 2346 бк, трп Добив на дървесина 4,302.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници- обект 2346 Виж пълна информация
17176 ДГС Габрово 23.06.2023 2347 бк Добив на дървесина 1,794.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници- обект 2347 Виж пълна информация
17177 ДГС Габрово 23.06.2023 2343 цр,бл Добив на дървесина 1,640.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници- обект 2343 Виж пълна информация
17178 ДГС Габрово 23.06.2023 2342 цр,бл,гбр,ак Добив на дървесина 640.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници- обект 2342 Виж пълна информация
17169 ДГС Габрово 07.06.2023 2341 бб,чб,бк,здб,гбр,ак,трп Добив на дървесина 23,798.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2341 Виж пълна информация
17165 ДГС Габрово 18.05.2023 2338 бк,здб,гбр,цр,срлп,трп Добив на дървесина 9,487.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2338 Виж пълна информация
17164 ДГС Габрово 15.05.2023 2337 бк,здб,трп,ак,гбр,чрш,цр,бб,чб,здгл,см Добив на дървесина 17,550.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници- об.2337 Виж пълна информация
17162 ДГС Габрово 11.04.2023 2335 бк,здб,гбр,чрш, Добив на дървесина 6,945.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2335 Виж пълна информация