Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16948 ДГС Габрово 26.01.2022 2217 ак Продажба на стояща дървесина корен 19,227.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
16949 ДГС Габрово 26.01.2022 2203МТ ак Продажба на стояща дървесина корен 29,133.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за местни търговци. Виж пълна информация
16950 ДГС Габрово 26.01.2022 2211, 2213 ак, цр, гбр, бл Продажба на дървесина 58,488.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад. Виж пълна информация
16951 ДГС Габрово 26.01.2022 2211, 2213 ак, цр, гбр, бл Добив на дървесина 32,175.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива, товаренето, подвоза и натоварването на ТИР станция, на дървесина Виж пълна информация
16952 ДГС Габрово 26.01.2022 2205MT бб, здгл, трп, яс, бк, гбр, пкл, ак, яв, евлств Продажба на дървесина 52,536.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина за местни търговци. Виж пълна информация
16953 ДГС Габрово 26.01.2022 2205MT бб, здгл, трп, яс, бк, гбр, пкл, ак, яв, евлств Добив на дървесина 18,357.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина за местни търговци. Виж пълна информация
16916 ДГС Габрово 16.12.2021 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225 цр, гбр, бл, бб, ак, бк, чрш, см, яв, шстл, оф, врб, Продажба на стояща дървесина корен 55,469.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16917 ДГС Габрово 16.12.2021 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219 см, ела, бк, бб, яв, трп, оф, ак, цр, бл, гбр, чб Продажба на дървесина 144,220.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина. Виж пълна информация
16918 ДГС Габрово 16.12.2021 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219 см, ела, бк, бб, яв, трп, оф, ак, цр, бл, гбр, чб Добив на дървесина 152,195.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР станция. Виж пълна информация
16919 ДГС Габрово 16.12.2021 2228, 2229, 2230, 2231 чб, бб, бк, яв, срлп, ак, трп, брз, здб, см, лп, кл, яс, мжд, гбр Продажба на дървесина 102,443.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина. Виж пълна информация
16920 ДГС Габрово 16.12.2021 2228, 2229, 2230, 2231 чб, бб, бк, яв, срлп, ак, трп, брз, здб, см, лп, кл, яс, мжд, гбр Добив на дървесина 38,453.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
16886 ДГС Габрово 10.11.2021 2179 бк Продажба на дървесина 15,973.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16869 ДГС Габрово 27.10.2021 6 Лесокултурни мероприятия 6,886.15 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка в отдел 93, подотдел "у" - 14 дка. Залесяване в отдел отдел 93, подотдел "у" - 14 дка. Виж пълна информация
16870 ДГС Габрово 27.10.2021 2175 цр, бл, здб, бк, гбр, ак Добив на дървесина 9,906.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина, товарене, подвоз и разтоварване на ТИР станция Виж пълна информация
16871 ДГС Габрово 27.10.2021 2175 цр, бл, здб, бк, гбр, ак Продажба на дървесина 12,781.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16872 ДГС Габрово 27.10.2021 2176 см, бк, бб, евлств, трп, оф, яв, вб, ела Продажба на стояща дървесина корен 14,742.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16889 ДГС Габрово 27.10.2021 2177 см, бб, бк, оф, яв, трп, ива Добив на дървесина 8,034.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16891 ДГС Габрово 27.10.2021 2178 бк Добив на дървесина 216.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16892 ДГС Габрово 27.10.2021 2180 цр Добив на дървесина 156.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16882 ДГС Габрово 21.10.2021 2179 бб, бк, гбр Добив на дървесина 17,339.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация