Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17123 ДГС Габрово 21.10.2022 2259 бк Добив на дървесина 10,939.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2259 Виж пълна информация
17120 ДГС Габрово 03.10.2022 2269 бк,гбр,явр, Добив на дървесина 27,226.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собств.работници-об.2269 Виж пълна информация
17121 ДГС Габрово 03.10.2022 2270 ак Добив на дървесина 2,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2270 Виж пълна информация
17117 ДГС Габрово 23.09.2022 2268 чдб,гбр,цр,бл,ак,чрш,мждр Добив на дървесина 1,632.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници - об.2268 Виж пълна информация
17115 ДГС Габрово 19.09.2022 2267 ак Добив на дървесина 2,574.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2267 Виж пълна информация
17111 ДГС Габрово 16.09.2022 2266-1 цр,бл Добив на дървесина 403.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2266-1 Виж пълна информация
17101 ДГС Габрово 14.09.2022 3 Лесокултурни мероприятия 3,421.59 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности почвоподготовка - 5 дка в отдел 93 т, залесяване - 5 дка в отдел 93 т Виж пълна информация
17108 ДГС Габрово 12.09.2022 2266 ак Добив на дървесина 627.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници за обект №2266, подотдел 292 "б". Виж пълна информация
17092 ДГС Габрово 23.08.2022 2252 чб Добив на дървесина 158.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27-об.2252 Виж пълна информация
17093 ДГС Габрово 23.08.2022 2262 бл,цр Добив на дървесина 62.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 - об.2262 Виж пълна информация
17094 ДГС Габрово 23.08.2022 2253 бк Добив на дървесина 590.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници -об.2253 Виж пълна информация
17095 ДГС Габрово 23.08.2022 2254 бк,трп,здб,цр,гбр,ак,бл,чрш Добив на дървесина 5,225.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници -об.2254 Виж пълна информация
17096 ДГС Габрово 23.08.2022 2263 бб,чб,здб,чрш,ак,трп,бк,цр,гбр Добив на дървесина 49,321.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствани работници -об.2263 Виж пълна информация
17097 ДГС Габрово 23.08.2022 2264 чб,бк,гбр,цр,чрш,здб Добив на дървесина 2,410.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници - об.2264 Виж пълна информация
17098 ДГС Габрово 23.08.2022 2265 бб,чб,смгбр,здб,цр,чрш,брз,трп,ак Добив на дървесина 2,533.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници - об.2265 Виж пълна информация
17085 ДГС Габрово 29.07.2022 2250 цр,бл,акц,дчрш,лп Добив на дървесина 838.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 - об.2250 Виж пълна информация
17060 ДГС Габрово 23.06.2022 2249 бк Добив на дървесина 2,786.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2249 Виж пълна информация
17059 ДГС Габрово 17.06.2022 2248 цр,бл Добив на дървесина 980.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2248 Виж пълна информация
17057 ДГС Габрово 14.06.2022 2247 чб,цр,гбр,чдб Добив на дървесина 596.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2247 Виж пълна информация
17039 ДГС Габрово 27.05.2022 2239 бк,гбр,шст,чрш,трп,явр Добив на дървесина 51,859.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина,товарене,подвоз и натоварване на ТИР станция-об.2239 Виж пълна информация