Пон - Пет 8:30 - 17:00

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Важно!
Недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове

Заявление за издаване на позволително за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове

Подай заявление
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

10.06.2024 ДГС Габрово Анализ екологични стойности на територията на ТП"ДГС Габрово" Свали файла
07.06.2024 ДГС Габрово Оценка на риска от природни бедствия. Свали файла
07.06.2024 ДГС Габрово Доклад за горите с висока консервационна стойност. Свали файла
07.06.2024 ДГС Габрово Резюме на анализ от проведен мониторинг. Свали файла
07.06.2024 ДГС Габрово Доклад за резултати от проведен мониторинг. Свали файла
07.06.2024 ДГС Габрово Измерими показатели за постигане на целите на управление. Свали файла
07.06.2024 ДГС Габрово Резюме на планиращите документи. Свали файла
07.06.2024 ДГС Габрово Карта на ГТ, представляващи образци от естествени екосистеми и гори фаза на старост. Свали файла
07.06.2024 ДГС Габрово Анализ на положителните и отрицателни ефекти. Свали файла
07.06.2024 ДГС Габрово Списък на екосистемните услуги. Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

23.02.2024 ДГС Габрово Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад Свали файла
23.02.2024 ДГС Габрово Ценоразпис за продажба на технологична дървесина и дърва, натоварени на ТИР Свали файла
15.02.2024 ДГС Габрово Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен горски склад Свали файла
15.02.2024 ДГС Габрово Ценоразпис за продажба на дървесина на корен на физически лица Свали файла
03.01.2024 ДГС Габрово Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад Свали файла
07.08.2023 ДГС Габрово Ценоразпис Свали файла
18.07.2023 ДГС Габрово Ценоразпис за продажба на технологична дървесина и дърва , натоварени на ТИР Свали файла
18.07.2023 ДГС Габрово Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово в сила от 17.07.2023 г. Свали файла
17.02.2023 ДГС Габрово Информация относно реда и цените за продажба на дърва за огрев от временен склад на физически лица за лична употреба. Свали файла
31.01.2023 ДГС Габрово Ценоразпис за продажни цени на стояща дървесина на корен в сила от 01.02.2023 г. Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини