Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Горски стражар Николай Гичев
Горски стражар Иван Кацарски
Горски стражар Валери Петков
Горски стражар Пламен Танковски
Техник горско стопанство Марийка Колева
Горски стражар Ганчо Радков
Шофьор товарен автомобил Лалчо Спасов
Чистач-куриер Радостина Друмева
Служител "Човешки ресурси" Маргарита Денчева gabrovo@scdp.bg
Оператор на машини в горското стопанство Радослав Колев
Оператор на машини в горското стопанство Борислав Тодоров
Лесничей Ралица Боянова ralica.petkova.gabrovo@scdp.bg
Лесничей Милица Ангелова
Зам.директор инж. Николай Русев nikolay.kolev.gabrovo@scdp.bg
Горски стражар Димитър Азманов
Финансов контрольор Кристияна Блажева gabrovo@scdp.bg
Директор инж. Антоанет Антонов gabrovo@scdp.bg
Ръководител счетоводен отдел Благовеста Иванова blagovesta.ivanova@scdp.bg
Лесоинженер инж. Ангелина Бакалова angelina.bakalova@scdp.bg
Лесничей Красимир Коев
КОНТАКТИ

ул."Минзухар" №1
тел. 066/808 826
факс:
e-mail: gabrovo@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч