Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16785 ДГС Габрово 21.07.2021 2157, 2158 бб, чб, ак, цр, здб, гбр, бк, цр, срлп Продажба на дървесина 41,479.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16786 ДГС Габрово 21.07.2021 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165 бб, чб, ак, цр, здб, гбр, бк, срлп, трп, яв, бл, плбрс, кгбр, мждр, пкл, чрш Добив на дървесина 38,502.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
16787 ДГС Габрово 21.07.2021 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165 бб, чб, ак, цр, здб, гбр, бк, срлп, трп, яв, бл, плбрс, кгбр, мждр, пкл, чрш Продажба на дървесина 54,407.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16779 ДГС Габрово 20.07.2021 2141, 2142, 2143 ак, бк, гбр, бл, цр, чдб, чрш, здб, бб, чб Продажба на стояща дървесина корен 20,639.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина - ОГФ Виж пълна информация
16782 ДГС Габрово 20.07.2021 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156 ак, бк, см, яв, ива, оф, бб, трп, гбр, чрш, кгбр, бл, цр, чб, здб, Продажба на стояща дървесина корен 114,691.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща на корен дървесина Виж пълна информация
16783 ДГС Габрово 20.07.2021 21103, 21104 бк Продажба на дървесина 5,770.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина от временен склад Виж пълна информация
16748 ДГС Габрово 31.05.2021 2125, 2127, 2129, 2131 см, врб, яв, бк, здгл, тпл, чб,бб, ак Продажба на стояща дървесина корен 36,070.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко-продажба на стояща дървесина на корен обекти 2125, 2127, 2129,2131 Виж пълна информация
16749 ДГС Габрово 31.05.2021 2136, 2137 бб, чб, тпл. Бк, здб, цр, гбр, ак Продажба на дървесина 31,117.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба от временен склад Виж пълна информация
16750 ДГС Габрово 31.05.2021 2136, 2137, 2126 бб, чб, тпл, бк, здб, цр, гбр, ак Добив на дървесина 22,340.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
16746 ДГС Габрово 28.05.2021 2140 чб, см, мжд Продажба на стояща дървесина корен 4,480.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16747 ДГС Габрово 28.05.2021 21103, 21104 бк Продажба на дървесина 6,084.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба от временен склад на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16736 ДГС Габрово 21.04.2021 2138 цр, бл, ак, чб, здб Добив на дървесина 479.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16707 ДГС Габрово 09.04.2021 2,3,4 Лесокултурни мероприятия 40,782.01 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: 1.отглежданекултури - 324 дка 2.ОМН - 319 дка 3. ОМН - 68 дка Виж пълна информация
16708 ДГС Габрово 07.04.2021 2136, 3137 бб, чб, тпл, бк, здб, цр, ак, гбр Добив на дървесина 20,569.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16709 ДГС Габрово 07.04.2021 2136, 3137 бб, чб, тпл, бк, здб, цр, ак, гбр Продажба на дървесина 31,129.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16690 ДГС Габрово 19.02.2021 2124, 2125 бук, явор, габър, ясен, бял бор, черен бор Добив на дървесина 9,588.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в обекти 2124, 2125 Виж пълна информация
16659 ДГС Габрово 28.01.2021 1 Лесокултурни мероприятия 25,680.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка 36дка Залесяване 36дка Попълване култури 2дка Виж пълна информация
16654 ДГС Габрово 25.01.2021 2102,2103,2107,2112,2113,2114,2115,2118,2122,2123 бб,чб,см,цр,бл,бк,здгл,гбр,ак,чрш,срлп,офк,ива,явр Продажба на стояща дървесина корен 106,379.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - №№2102,2103,2107,2112,2113,2114,2115,2118,2122,2123 Виж пълна информация
16640 ДГС Габрово 05.01.2021 21101, 21102 бб, чб, см, здгл Продажба на дървесина 36,340.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
16647 ДГС Габрово 04.01.2021 2122 цр,бл,здгл,гбр,чдб,срлп,ак,чрш,см,трп Добив на дървесина 1,973.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2122 Виж пълна информация