Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16916 ДГС Габрово 16.12.2021 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225 цр, гбр, бл, бб, ак, бк, чрш, см, яв, шстл, оф, врб, Продажба на стояща дървесина корен 55,469.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16917 ДГС Габрово 16.12.2021 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219 см, ела, бк, бб, яв, трп, оф, ак, цр, бл, гбр, чб Продажба на дървесина 144,220.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина. Виж пълна информация
16918 ДГС Габрово 16.12.2021 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219 см, ела, бк, бб, яв, трп, оф, ак, цр, бл, гбр, чб Добив на дървесина 152,195.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР станция. Виж пълна информация
16919 ДГС Габрово 16.12.2021 2228, 2229, 2230, 2231 чб, бб, бк, яв, срлп, ак, трп, брз, здб, см, лп, кл, яс, мжд, гбр Продажба на дървесина 102,443.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина. Виж пълна информация
16920 ДГС Габрово 16.12.2021 2228, 2229, 2230, 2231 чб, бб, бк, яв, срлп, ак, трп, брз, здб, см, лп, кл, яс, мжд, гбр Добив на дървесина 38,453.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
16886 ДГС Габрово 10.11.2021 2179 бк Продажба на дървесина 15,973.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16869 ДГС Габрово 27.10.2021 6 Лесокултурни мероприятия 6,886.15 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка в отдел 93, подотдел "у" - 14 дка. Залесяване в отдел отдел 93, подотдел "у" - 14 дка. Виж пълна информация
16870 ДГС Габрово 27.10.2021 2175 цр, бл, здб, бк, гбр, ак Добив на дървесина 9,906.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина, товарене, подвоз и разтоварване на ТИР станция Виж пълна информация
16871 ДГС Габрово 27.10.2021 2175 цр, бл, здб, бк, гбр, ак Продажба на дървесина 12,781.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16872 ДГС Габрово 27.10.2021 2176 см, бк, бб, евлств, трп, оф, яв, вб, ела Продажба на стояща дървесина корен 14,742.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16889 ДГС Габрово 27.10.2021 2177 см, бб, бк, оф, яв, трп, ива Добив на дървесина 8,034.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16891 ДГС Габрово 27.10.2021 2178 бк Добив на дървесина 216.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16892 ДГС Габрово 27.10.2021 2180 цр Добив на дървесина 156.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16882 ДГС Габрово 21.10.2021 2179 бб, бк, гбр Добив на дървесина 17,339.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16827 ДГС Габрово 09.09.2021 2144, 2148, 2149, 2152, 2154, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172 ак, бл, кгбр, цр, чб, бб, бк, гбр, здб, трп, см, брз, бм, ива Продажба на стояща дървесина корен 76,759.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16828 ДГС Габрово 09.09.2021 2141, 2142, 2143 ак, бк, гбр, бл, цр, здб, чб, бб, чдб, чрш Продажба на стояща дървесина корен 20,639.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от общинска горска територия Виж пълна информация
16829 ДГС Габрово 09.09.2021 2157, 2173, 2174 бб, чб, цр, ак, бл Добив на дървесина 22,361.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дрвесина от горски територии представляващ сеч, извоз, товарене, подвоз и разтоварване на ТИР станция Виж пълна информация
16830 ДГС Габрово 09.09.2021 2157, 2173, 2174 бб, чб, цр, бл, ак Продажба на дървесина 36,327.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16831 ДГС Габрово 09.09.2021 2160, 2163, 2164, 2147 здб, бк, гбр, цр, бл, ак, трп, чрш Добив на дървесина 20,933.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дрвесина от горски територии представляващ сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
16832 ДГС Габрово 09.09.2021 2160, 2163, 2164, 2147 здб, бк, гбр, цр, бл, ак, трп, чрш Продажба на дървесина 32,236.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад за обекти 2160, 2163, 2164, 2147 Виж пълна информация