Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4944 ДГС Габрово 18.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване , включващо – профилактика , ремонт / основен и текущ / , осигуряване резервни части на 7 /седем / броя Моторни Превозни Средства, Виж пълна информация
5287 ДГС Габрово 17.09.2012 Добив на дървесина 36,594.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5178 ДГС Габрово 11.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка злополука и заболяване Виж пълна информация
5181 ДГС Габрово 11.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка имущество Виж пълна информация
5184 ДГС Габрово 11.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка гражданска отговорност Виж пълна информация
5151 ДГС Габрово 10.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Осъществяване на авторски надзор по изпълнение на предвидените в лесоустройствения проект на ДГС Габрово Виж пълна информация
5125 ДГС Габрово 30.08.2012 Добив на дървесина 44,158.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5128 ДГС Габрово 30.08.2012 Продажба на стояща дървесина корен 92,727.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4372 ДГС Габрово 11.07.2012 Добив на дървесина 44,158.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4420 ДГС Габрово 10.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 92,727.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4365 ДГС Габрово 06.07.2012 Добив на дървесина 4,464.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3841 ДГС Габрово 29.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 161,846.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3057 ДГС Габрово 28.03.2012 Добив на дървесина 68,155.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3059 ДГС Габрово 13.03.2012 Добив на дървесина 68,155.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3061 ДГС Габрово 06.03.2012 Продажба на дървесина 153,489.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3063 ДГС Габрово 28.02.2012 Добив на дървесина 66,408.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3065 ДГС Габрово Продажба на дървесина 121,083.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3067 ДГС Габрово Продажба на дървесина 223,221.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация