Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17059 ДГС Габрово 17.06.2022 2248 цр,бл Добив на дървесина 980.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2248 Виж пълна информация
17057 ДГС Габрово 14.06.2022 2247 чб,цр,гбр,чдб Добив на дървесина 596.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2247 Виж пълна информация
17039 ДГС Габрово 27.05.2022 2239 бк,гбр,шст,чрш,трп,явр Добив на дървесина 51,859.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина,товарене,подвоз и натоварване на ТИР станция-об.2239 Виж пълна информация
17047 ДГС Габрово 27.05.2022 2245 чб,бк Добив на дървесина 1,054.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2245 Виж пълна информация
17048 ДГС Габрово 27.05.2022 2246 цр,гбр,ак,срлп Добив на дървесина 8,820.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2246 Виж пълна информация
17035 ДГС Габрово 04.05.2022 2236 бл,цр,ак Добив на дървесина 2,696.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2236 Виж пълна информация
17036 ДГС Габрово 04.05.2022 2237 цр,бл,кгбр Добив на дървесина 2,324.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2237 Виж пълна информация
17037 ДГС Габрово 04.05.2022 2238 бб,чб,тпл,цр,бл,гбр,ак Добив на дървесина 9,555.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2238 Виж пълна информация
17021 ДГС Габрово 18.04.2022 2234 бк,здб,гбр,чрш,бб,чб,вгбр Добив на дървесина 10,240.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници -об.№2234 Виж пълна информация
17022 ДГС Габрово 18.04.2022 2235 бк,гбр,ива Добив на дървесина 980.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници -об.2235 Виж пълна информация
16992 ДГС Габрово 08.03.2022 гбр,цр Добив на дървесина 945.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2232 Виж пълна информация
16993 ДГС Габрово 08.03.2022 2233 см,акц Добив на дървесина 135.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на д-на със собствени работници-об.2233 Виж пълна информация
16977 ДГС Габрово 02.03.2022 22101, 22102, 22103, 22104, 22105, 22106, 22107 бб, чб, об.см, здгл,об. Бк, яв, яс, шст здб, об. Гбр, цр, мжд, Продажба на дървесина 139,955.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко - продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад - партиди 22101,22102,22103,22104,22105,22106,22107 Виж пълна информация
Процедура № 16977 на ДГС Габрово от 02.03.2022 е прекратена!
16964 ДГС Габрово 22.02.2022 № 1 и № 2 Лесокултурни мероприятия 25,583.01 лв. без ДДС
Предмет: почвоподготовка - 3 дка залесяване - 3 дка отглеждане култури- 294 дка ОМН- 82 дка Виж пълна информация
16948 ДГС Габрово 26.01.2022 2217 ак Продажба на стояща дървесина корен 19,227.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
16949 ДГС Габрово 26.01.2022 2203МТ ак Продажба на стояща дървесина корен 29,133.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за местни търговци. Виж пълна информация
16950 ДГС Габрово 26.01.2022 2211, 2213 ак, цр, гбр, бл Продажба на дървесина 58,488.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад. Виж пълна информация
16951 ДГС Габрово 26.01.2022 2211, 2213 ак, цр, гбр, бл Добив на дървесина 32,175.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива, товаренето, подвоза и натоварването на ТИР станция, на дървесина Виж пълна информация
16952 ДГС Габрово 26.01.2022 2205MT бб, здгл, трп, яс, бк, гбр, пкл, ак, яв, евлств Продажба на дървесина 52,536.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина за местни търговци. Виж пълна информация
16953 ДГС Габрово 26.01.2022 2205MT бб, здгл, трп, яс, бк, гбр, пкл, ак, яв, евлств Добив на дървесина 18,357.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина за местни търговци. Виж пълна информация