Пон - Пет 8:30 - 17:00

Осигуряване на дърва за огрев на местно население през 2017г. на територията на ДГС Габрово

19.09.2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОДАВА ОТ ТП ДГС ГАБРОВО ПРЕЗ 2017Г. НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ПО ЦЕНОРАЗПИС