Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Габрово

Информация за разполагане на пчелини в ДГТ на териториалния обхват на ТП ДГС Габрово

16.07.2019

Определен със Заповед № 134/05.07.2019 год. служител от ТП ДГС Габрово е инж.Николай Русев - Заместник директор, който да отговаря за осъществяване на комуникацията с пчеларските организации и пчелари по места и да предоставя информация за съществуващите площи, заети с медоносна дървесна растителност, върху която е подходящо да се поставят пчелини.
Площи заети с медоносна дървесна растителност в териториалния обхват на ТП ДГС Габрово са 199.9 ха.