Пон - Пет 8:30 - 17:00

Информация за обема на дървесина ,която се предлага за 2019 г. по реда на чл.38, ал.1 от Наредба за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ на територията на ТП ДГС Габрово

19.11.2018

Обема на дървесина предоставена за местни търговци за 2019 год.