Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Габрово

"ГОРЕЩ" ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ СВЪРЗАНИ С АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В ТП ДГС "ГАБРОВО"

29.07.2019

Във връзка с предприетите мерки за борба и ограничаване разпространението на АЧС, в изпълнение на заповед №РД 48-47/22.07.2019 г. на министъра на МЗХГ и дадени указания от СЦДП - гр.Габрово, ТП ДГС "Габрово“, считано от 29.07.2019 г. разкри „ГОРЕЩ“ телефонен номер 0888 557 229.