Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11886/00198/05122022/174835 - E2E52C1
Дата/Час: 05.12.2022 17:48
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Лес 1979" EООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."св.св.Кирил и Методий" 2, ЕИК: 104697316
Пътува до:
Получател: Фуего П Н, обл. Плевен, общ. Плевен, с. Дисевица, адрес: м .долни ливади, ЕИК: 200899229
Направление: Обл. Плевен, Общ. Плевен
Адрес: с. Дисевица - м .долни ливади
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН7902КТ
Номер на ремарке: ВР0263ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Харитон Борисов
Спедитор: Николай Иванов (1726)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 54 пр.м³
Куб.м³ 32.4 м³
Общо: 1 бр. / 54 пр.м³ / 32.4 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Всичко: 2 бр. / 55 пр.м³ / 33 м³