Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00500/05122022/170820 - VB1C22E
Дата/Час: 05.12.2022 17:09
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Пр. Зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5120ВМ
Номер на ремарке: ЕВ4271ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Тихомир Денев
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 46 пр.м³
Куб.м³ 27.6 м³
Общо: 5 бр. / 46 пр.м³ / 27.6 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 2 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 8 бр. / 50 пр.м³ / 30 м³