Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11886/00197/05122022/164944 - 863278E
Дата/Час: 05.12.2022 16:50
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №696881 / 2022-12-02 / 230 / г2
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Велде България АД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: Троян, ЕИК: 820194517
Пътува до:
Получател: Велде България АД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: Троян, ЕИК: 820194517
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - Троян
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН7902КТ
Номер на ремарке: ВР0263ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Харитон Борисов
Спедитор: Николай Иванов (1726)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 54 пр.м³
Куб.м³ 32.4 м³
Общо: 1 бр. / 54 пр.м³ / 32.4 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Всичко: 2 бр. / 55 пр.м³ / 33 м³