Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9721/00535/05122022/164217 - EU0C2D1
Дата/Час: 05.12.2022 16:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №652132 / 2022-01-21 / 173 / а
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: АНЦВЕТ ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Седянкова ливада 7, ЕИК: 200677805
Пътува до:
Получател: АНЦВЕТ ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Седянкова ливада 7, ЕИК: 200677805
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - улБаланска 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ0586ВК
Километри: 0
Превозва се от: Илия Илиев
Спедитор: Валери Петков (Б 4756)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 2
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 2 бр. / 0.6 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 10
Куб.м³ 1.62 м³
Общо: 10 бр. / 1.62 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 10
Куб.м³ 0.75 м³
Общо: 10 бр. / 0.75 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 7
Куб.м³ 1.24 м³
Общо: 7 бр. / 1.24 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 28
Пр.м3 2.14 пр.м³
Куб.м³ 2.14 м³
Общо: 28 бр. / 2.14 пр.м³ / 2.14 м³
Всичко: 57 бр. / 2.14 пр.м³ / 6.35 м³