Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00241/05122022/164128 - DG6224B
Дата/Час: 05.12.2022 16:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №682264 / 2022-08-22 / 80 / н
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: "ФРЕШ ОЙЛ" ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул. Тутракан 100, ЕИК: 202595246
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - бул. Тутракан 100
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р2914РК
Номер на ремарке: Р5759ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Димитров
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 47 пр.м³
Куб.м³ 17.86 м³
Общо: 1 бр. / 47 пр.м³ / 17.86 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 2 бр. / 57 пр.м³ / 22.66 м³