Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00499/05122022/163219 - 95S6B63
Дата/Час: 05.12.2022 16:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №662451 / 2022-04-07 / 142 / и
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - Тир Станция Стадиона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8956ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Николай Николов
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³