Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6413/00171/05122022/160838 - 7E90F82
Дата/Час: 05.12.2022 16:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №683722 / 2022-08-30 / 88 / в
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - мес. кадишева нива
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7009ВС
Номер на ремарке: Р7752ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Петров
Спедитор: Сашко Симеонов (A-9448)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 898
Куб.м³ 17.96 м³
Общо: 898 бр. / 17.96 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6.6 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.6 м³
Всичко: 899 бр. / 12 пр.м³ / 24.56 м³