Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00769/05122022/151605 - WAAM58T
Дата/Час: 05.12.2022 16:02
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: с. Задруга - ..........
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6336АН
Номер на ремарке: РР2858ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Юсуф Мусов
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 8.47 пр.м³
Куб.м³ 8.47 м³
Общо: 2 бр. / 8.47 пр.м³ / 8.47 м³
Всичко: 2 бр. / 8.47 пр.м³ / 8.47 м³