Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10947/00180/05122022/154253 - C54F9E4
Дата/Час: 05.12.2022 15:52
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №674061 / 2022-07-08 / 116 / г
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Пътува до:
Получател: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул Гео Милев 19
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9047КН
Километри: 0
Превозва се от: Кирил Димитров
Спедитор: Ибрахим Еминов (А-8203)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 19 пр.м³
Куб.м³ 8.74 м³
Общо: 1 бр. / 19 пр.м³ / 8.74 м³
Всичко: 1 бр. / 19 пр.м³ / 8.74 м³