Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00768/05122022/150324 - 4L9749W
Дата/Час: 05.12.2022 15:49
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: с. Задруга - ..........
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8954ВН
Номер на ремарке: РР0282ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Тодоров
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.14 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.14 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.84 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.84 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 34 пр.м³
Куб.м³ 17 м³
Общо: 4 бр. / 34 пр.м³ / 17 м³
Всичко: 6 бр. / 47 пр.м³ / 22.98 м³