Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13692/00319/05122022/153345 - F266EA7
Дата/Час: 05.12.2022 15:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №696752 / 2022-11-30 / 299 / к
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Бедри наим, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Скала, адрес: ул девета 7
Пътува до:
Получател: Бедри наим, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Скала, адрес: ул девета 7
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Скала - ул девета 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н3104ВТ
Номер на ремарке: ХХ
Километри: 0
Превозва се от: Сали Сабит
Спедитор: Мустафа Ярадан (Б 7208)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.62 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.62 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.16 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.16 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 3 бр. / 5 пр.м³ / 2.98 м³