Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00767/05122022/143829 - 6A4AA5K
Дата/Час: 05.12.2022 15:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №683428 / 2022-08-28 / 1135 / и
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Владимировци - временна претоварителна станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8023ВК
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Тодоров
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3.63 пр.м³
Куб.м³ 3.63 м³
Общо: 1 бр. / 3.63 пр.м³ / 3.63 м³
Всичко: 1 бр. / 3.63 пр.м³ / 3.63 м³