Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4535/00039/18012022/133312 - 63CA486
Дата/Час: 18.01.2022 13:33
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 2016168050155
Купувач: "Елит Комерс" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: Илка Михайлова, обл. Плевен, общ. Белене, с. Татари, адрес: ул.Крум Тончев
Направление: Обл. Плевен, Общ. Белене
Адрес: с. Татари - ул.Крум Тончев
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6402ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Анатоли Петров
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 4176)
Дървесина: Полски бряст
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.5 м³
Всичко: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.5 м³