Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4637/00035/18012022/133151 - 1F3LAMW
Дата/Час: 18.01.2022 13:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №647155 / 2022-01-11 / 1041 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "еколес-90"еоод, обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: , ЕИК: 201606832
Пътува до:
Получател: Лесинвест-Никослав ЕООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: Ул. Хаджи Димитър 45, ЕИК: ....
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - Ул. Хаджи Димитър 45
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР9949АХ
Километри: 0
Превозва се от: Костадин Костадинов
Спедитор: Росен Киров (Б 8376)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 99
Куб.м³ 8.9 м³
Общо: 99 бр. / 8.9 м³
Всичко: 99 бр. / 8.9 м³