Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4582/00017/18012022/131445 - 8BF1891
Дата/Час: 18.01.2022 13:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №646919 / 2022-01-10 / 248 / в
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ловела" ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: м."До шосето", ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: "Кроношпан България"ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: кв. Дълга лъка, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв. Дълга лъка
Данни за ПС:
Номер на ПС: СТ2802РК
Номер на ремарке: СТ8581ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Стоян Иванов
Спедитор: Ниази Рамаданов (А-8213)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 63 пр.м³
Куб.м³ 28.98 м³
Общо: 1 бр. / 63 пр.м³ / 28.98 м³
Всичко: 1 бр. / 63 пр.м³ / 28.98 м³