Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11890/00051/18012022/132838 - 25ECFE7
Дата/Час: 18.01.2022 13:29
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Ивент 2020 еоод, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: жк. Митко Палаузов 24, ЕИК: 206001125
Пътува до:
Получател: Грийн лес2016ЕООДСев, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: Свежест 34, ЕИК: 203876883
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - Свежест 34
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7982АР
Километри: 0
Превозва се от: Енчо Марков
Спедитор: Пламен Иванов (А7022)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³