Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00036/18012022/132630 - 9692D28
Дата/Час: 18.01.2022 13:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640953 / 2021-12-31 / 48 / а
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Ловела ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност "До шосето", ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: Кроношпан България ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв.Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: СО3982ВР
Номер на ремарке: С4049ЕС
Километри: 0
Превозва се от: Станислав Йорданов
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 55 пр.м³
Куб.м³ 26.4 м³
Общо: 1 бр. / 55 пр.м³ / 26.4 м³
Всичко: 1 бр. / 55 пр.м³ / 26.4 м³