Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4650/00148/18012022/131827 - 39QB266
Дата/Час: 18.01.2022 13:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №642082 / 2022-01-04 / 97 / е
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Старо село - 43.999175. 26.542998
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5719ВА
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Радев
Спедитор: Ивелин Косулиев (А 5820)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 29
Куб.м³ 2.1 м³
Общо: 29 бр. / 2.1 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.16 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.16 м³
Всичко: 30 бр. / 8 пр.м³ / 6.26 м³