Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4462/00008/18012022/134217 - A0ZC2DC
Дата/Час: 18.01.2022 13:19
По превозни билети:
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Иванка Горова № 39, ЕИК: 204309487
Пътува до:
Получател: "ТРЕЙДКОМ 2013" ЕООД, обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, адрес: ул."Възрожденска" No 1, ЕИК: 202646370
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Свилоцел, индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3021ВМ
Номер на ремарке: ЕВ1488ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Първан Първов
Спедитор: Марин Маринов (А4184)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 43 пр.м³
Куб.м³ 25.8 м³
Общо: 4 бр. / 43 пр.м³ / 25.8 м³
Всичко: 5 бр. / 55 пр.м³ / 33 м³