Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4512/00001/18012022/130557 - E0R1AR1
Дата/Час: 18.01.2022 13:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №645210 / 2022-01-07 / 99 / ч
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Транслес 2000" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "П. Ю. Тодоров" № 42, вх. А, ЕИК: 200946814
Пътува до:
Получател: "Транслес 2000" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "П. Ю. Тодоров" № 42, вх. А, ЕИК: 200946814
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - ул. трети март 15
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9156КР
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Нешков
Спедитор: Иван Ников (А 5926)
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 14
Куб.м³ 5.35 м³
Общо: 14 бр. / 5.35 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 29
Куб.м³ 5.8 м³
Общо: 29 бр. / 5.8 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 4
Куб.м³ 0.46 м³
Общо: 4 бр. / 0.46 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 1
Куб.м³ 0.07 м³
Общо: 1 бр. / 0.07 м³
Всичко: 48 бр. / 11.68 м³