Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10246/00004/18012022/131258 - B395455
Дата/Час: 18.01.2022 13:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №642324 / 2022-01-04 / 8 / е
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КОЛЕВ 2005 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Плачковци, адрес: ул. "Бикла" № 19, ЕИК: 107577799
Пътува до:
Получател: КОЛЕВ 2005 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Плачковци, адрес: ул. "Бикла" № 19, ЕИК: 107577799
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - ул. "Бикла" № 19
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3954ВА
Километри: 0
Превозва се от: Иван Тодоров
Спедитор: Венцислав Иванов (Б3797)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 9
Куб.м³ 3.18 м³
Общо: 9 бр. / 3.18 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 23
Куб.м³ 4.41 м³
Общо: 23 бр. / 4.41 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 5
Куб.м³ 0.41 м³
Общо: 5 бр. / 0.41 м³
Всичко: 37 бр. / 8 м³