Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4550/00016/18012022/135557 - Q2616NE
Дата/Час: 18.01.2022 13:11
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "Ивел 10" ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. "Прага" 3, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Русе, Общ. Иваново
Адрес: с. Щръклево -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р8898ВС
Километри: 0
Превозва се от: Ахмед Гаваз
Спедитор: Петър Божанов (А6099)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 19 пр.м³
Куб.м³ 9.5 м³
Общо: 1 бр. / 19 пр.м³ / 9.5 м³
Всичко: 1 бр. / 19 пр.м³ / 9.5 м³