Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11890/00050/18012022/131013 - EFE3F24
Дата/Час: 18.01.2022 13:10
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644222 / 2022-01-05 / 133 / е
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Лес груп Троян ООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: ул. "Амбарица" № 30 A, ЕИК: 201404001
Пътува до:
Получател: Красимир Иванов, обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, с. Ореховица, адрес: Христо Смирненски 7
Направление: Обл. Плевен, Общ. Долна Митрополия
Адрес: с. Ореховица - Христо Смирненски 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН9064ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Румен Андреев
Спедитор: Пламен Иванов (А7022)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³