Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4624/00081/18012022/130835 - 6AYL21A
Дата/Час: 18.01.2022 13:09
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Владимировци - Края на Село
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2042АХ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Стефанов
Спедитор: Себайдин Мехмед (А 6037)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 86
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 86 бр. / 7.2 м³
Всичко: 86 бр. / 7.2 м³