Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4622/00024/18012022/132545 - 240CJAH
Дата/Час: 18.01.2022 13:04
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Малък Поровец - Временна претоварителна Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5460ВН
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Тодоров
Спедитор: Ахмед Ахмед (А 6038)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 7.7 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7.7 м³
Всичко: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7.7 м³