Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/00042/18012022/125710 - 4YNY9A2
Дата/Час: 18.01.2022 12:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №643134 / 2022-01-04 / 261 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Пътува до:
Получател: Сюлбе Али, обл. Разград, общ. Самуил, с. Самуил, адрес: ул. Черни връх 52
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Самуил - ул. Черни връх 52
Данни за ПС:
Номер на ПС: А6251ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Бояджиев
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Цер
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³