Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8781/00025/18012022/125651 - AA34W11
Дата/Час: 18.01.2022 12:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №642480 / 2022-01-04 / 236 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Пътува до:
Получател: Хюсеин Махмуд, обл. Разград, общ. Цар Калоян, с. Езерче, адрес: ул Искър12
Направление: Обл. Разград, Общ. Цар Калоян
Адрес: с. Езерче - ул Искър12
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР7581ВК
Километри: 0
Превозва се от: Юнал Пехливанов
Спедитор: Сунай Вейсал (Б 3995)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³