Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Габрово 16.11.2023 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите MT_2024_DGS_GABROVO.pdf
ДГС Габрово 07.08.2023 Ценоразпис Ценоразпис ценоразпис.pdf
ДГС Габрово 18.07.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на технологична дървесина и дърва , натоварени на ТИР ценоразпис технолог дървесина.pdf
ДГС Габрово 18.07.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово в сила от 17.07.2023 г. ценоразпис 17.07.2023.pdf
ДГС Габрово 02.06.2023 Документ Списък на подадените заявления, за закупуване на дърва за огрев през отоплителен сезон 2023, в ТП "ДГС Габрово". Списък на заявления за закупуване на дърва за огрев.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Уведомление относно предстоящ ресертификационен одит по горска сертификация. Уведомление годишен одит.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Уведомление относно предстоящ ресертификационен одит по горска сертификация. Уведомление годишен одит 2.pdf
ДГС Габрово 19.04.2023 Документ Списък на желащите за закупуване на дърва за огрев от общински и държавни горски територии през отоплителен сезон 2023/2024 в района на дейност на ТП "ДГС Габрово". списък физически лица.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Оценка на въздействието от горскостопанските дейности на ТП "ДГС Габрово" Оценка на въздействието от горскостопанските дейности 2023.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Списък на подотделите, в които е планирано провеждане на мероприятия през 2023 година. POLZVANE 2023.pdf
ДГС Габрово 17.02.2023 Ценоразпис Информация относно реда и цените за продажба на дърва за огрев от временен склад на физически лица за лична употреба. Информация за продажба на дърва за огрев на физически лица през 2023 г..pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите на горската сертифификация. Declaration commitment.pdf
ДГС Габрово 31.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на стояща дървесина на корен в сила от 01.02.2023 г. ценоразпис.pdf
ДГС Габрово 17.01.2023 Документ Декларация за несъвместимост, Георги Анастасов декл_несв_ГА.pdf
ДГС Габрово 29.12.2022 Ценоразпис ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово в сила от 01.01.2023 г. ценоразпис.pdf
ДГС Габрово 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, която ще се предлага по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, през 2023 година. MT_2023_DGS-Gabrovo.pdf
ДГС Габрово 29.09.2022 Ценоразпис Ценоразпис на продажни цени на добита дървесина от времемен склад на ТП ДГС Габрово в сила от 01.10.2022 г. ценоразпис.pdf
ДГС Габрово 29.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис за прождажни цени на стояща дървесина н корен на ТП ДГС Габрово в сила от 04.07.2022 г. ценоразпис 04072022.pdf
ДГС Габрово 03.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад в сила от 06.06.2022 г. Ценоразпис-060622.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП "ДГС Габрово" през 2022 година. Списък екосистемни услуги 2022.pdf