Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15996 ДГС Габрово 22.11.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на гуми за моторни превозни средства за нуждите на СЦДП ДП ДГС Габрово. Виж пълна информация
15952 ДГС Габрово 22.10.2019 19103 см Продажба на дървесина 11,290.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба от временен склад на прогн.количества - 19103 Виж пълна информация
15933 ДГС Габрово 08.10.2019 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1964, 1965, 1943, 1966 гбр,здб,мжд,цр,бк,бл,яв,ак,бб,чб,см,врб,ива,оф Продажба на дървесина 136,457.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
15934 ДГС Габрово 08.10.2019 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1964, 1965, 1966 гбр,здб,мжд,цр,бк,бл,яв,ак,бб,чб,см,врб,ива,оф Добив на дървесина 47,995.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15913 ДГС Габрово 04.10.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги на 8 /броя/ служебни автомобили, собственост на СЦДП ДП Габрово, ТП ДГС "Габрово" Виж пълна информация
Процедура № 15913 на ДГС Габрово от 04.10.2019 е прекратена!
15922 ДГС Габрово 27.09.2019 4 Лесокултурни мероприятия 3,278.90 лв. без ДДС
Предмет: 1.Семесъбиране - 225кг. 2.Почвоподготовка - 15дка 3.Залесяване - 15 дка Виж пълна информация
15939 ДГС Габрово 26.09.2019 1967 см, бк Добив на дървесина 11,793.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в Обект № 1967 Виж пълна информация
15885 ДГС Габрово 08.08.2019 1962 бб,бк,здб,шст,гбр,чрш,срлп,акц Добив на дървесина 3,446.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по реда на чл.27 ал.1т.6 от НУРВИДГТ - обект 1962 Виж пълна информация
15883 ДГС Габрово 06.08.2019 1962 бк,бб,здб,шст,гбр,чрш,срлп,акц Добив на дървесина 3,498.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по реда на чл.112 ал.1 от ЗГ-собствени работници - Обект 1962 Виж пълна информация
Процедура № 15883 на ДГС Габрово от 06.08.2019 е прекратена!
15867 ДГС Габрово 30.07.2019 1953,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963 бл,цр,гбр,бк,акц,трп,здб,см,бб,вбр,здгл,мждр Продажба на стояща дървесина корен 161,203.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен в обекти 1953,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963 Виж пълна информация
15852 ДГС Габрово 09.07.2019 1962, 1963 бл, цр, гбр, бб, здб, бк Добив на дървесина 7,601.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Дабив на дървесина , представляващ сеч, извоз, сортиране и рампиране на временен склад Виж пълна информация
15848 ДГС Габрово 28.06.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на спрей за маркиране за нуждите на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
15829 ДГС Габрово 19.06.2019 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 бб, здгл, гбр, цр, чрш,,здб, бк, бл, акц,тпр, чдб, мждр Продажба на стояща дървесина корен 172,659.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в обекти от №1952 - 1961 Виж пълна информация
15805 ДГС Габрово 11.06.2019 1950МТ бб, чб, цр, ак, гбр Продажба на стояща дървесина корен 26,033.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за местни търговци от обект № 1950МТ Виж пълна информация
15806 ДГС Габрово 11.06.2019 1949 бб, чб, ела, цр, здб, ак Продажба на стояща дървесина корен 15,010.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1949 Виж пълна информация
15779 ДГС Габрово 27.05.2019 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 см, бм, бб, чб, бк, брз, гбр, трп, здб, врб, ак, блг, цр Продажба на дървесина 271,329.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен горски склад на обекти 1940-1944 Виж пълна информация
15780 ДГС Габрово 27.05.2019 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 см, бм, бб, чб, бк, брз, гбр, трп, здб, врб, ак, блг, цр Добив на дървесина 93,093.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР станция на територията на ДГС Габрово от обекти 1940-1944 Виж пълна информация
15799 ДГС Габрово 16.05.2019 1948 бк, врб, см Добив на дървесина 2,038.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив, извоз и рампиране по реда на чл. 112 ал. 1 и чл. 116 ал. 4 от ЗГ - Собствени работници - Обект № 1948 Виж пълна информация
15798 ДГС Габрово 15.05.2019 1947 ак, бл, гбр, цр Добив на дървесина 1,014.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив, извоз и рампиране по реда на чл. 112 ал. 1 и чл. 116 ал. 4 от ЗГ - Собствени работници - Обект № 1947 Виж пълна информация
15797 ДГС Габрово 14.05.2019 1946 ак, гбр, здб, цр, чдб Добив на дървесина 1,066.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив, извоз и рампиране по реда на чл. 112 ал. 1 и чл. 116 ал. 4 от ЗГ - Собствени работници - Обект № 1946 Виж пълна информация