Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16389 ДГС Габрово 01.07.2020 2039,2040,2041,2047,2049,2057,2058,2059 бб,чб,трп,бк,здб,гбр,см,цр,бл,акц,чрш,шс,мжд,лп Продажба на стояща дървесина корен 143,385.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - об.№№2039,2040,2041,2047,2049,2057,2058,2059 Виж пълна информация
16390 ДГС Габрово 01.07.2020 20103,20104,20106 бб,чб,см,здгл,бк, Продажба на дървесина 54,934.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина - партиди с №№20103,20104,20106 Виж пълна информация
16391 ДГС Габрово 01.07.2020 2060 цр,бл,гбр,лп,акц,трп,кгбр Добив на дървесина 13,760.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина,товарене,подвоз и натоварване на ТИР-об.№2060 Виж пълна информация
16371 ДГС Габрово 19.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на спрей за маркиране Виж пълна информация
16376 ДГС Габрово 11.06.2020 2056 см,трп,бб,бк,ива,офк Добив на дървесина 2,974.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2056 Виж пълна информация
16328 ДГС Габрово 02.06.2020 20103,20104,20106 бб,чб,см,здгл,бк Продажба на дървесина 54,934.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогн.количества дървесина - партиди-20103,20104,20106 Виж пълна информация
16310 ДГС Габрово 27.05.2020 2051,2052 гбр,вгбр,цр,чрш,бл,здб,ак,бк Продажба на дървесина 18,689.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба прогнозни количества д-на- -№2051,2052 Виж пълна информация
16311 ДГС Габрово 27.05.2020 2051,2052 гбр,цр,чрш,бл,здб,бк,ак Добив на дървесина 14,406.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина- об.2051,2052 Виж пълна информация
16312 ДГС Габрово 27.05.2020 об.2009,2039,2040,2041,2045,2046,2047,2048,2049,2050 см,елст,бб,бк,врб,чб,гбр,мждр,бл,цр,лп,ак,трпчрш,явр,яс Продажба на стояща дървесина корен 172,917.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - об.2009,2039,2040,2041,2045,2046,2047,2048,2049,2050 Виж пълна информация
16326 ДГС Габрово 15.05.2020 2055 бк,гбр,яс,брк,мжд,ива,чрш,трп Добив на дървесина 11,320.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-обл№2055 Виж пълна информация
16303 ДГС Габрово 07.05.2020 2054 бб,бк,явр,гбр Добив на дървесина 1,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2054 Виж пълна информация
16302 ДГС Габрово 05.05.2020 2053 бк,гбр Добив на дървесина 130.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2053 Виж пълна информация
16271 ДГС Габрово 16.04.2020 2044 см,бк,гбр Добив на дървесина 915.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-обект 2044 Виж пълна информация
16230 ДГС Габрово 10.04.2020 15.04.2020 Доставки 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на гуми за моторни превозни срдства на нуждите на СЦДП ДП ТП ДГС Габрово. Виж пълна информация
16130 ДГС Габрово 17.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 55,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонти услуги на служебни автомобили собственост на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП, гр.Габрово - ТП Държавно горско стопанство Габрово за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16149 ДГС Габрово 13.03.2020 1 - 2 Лесокултурни мероприятия 88,943.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Обект №1 - Почистване на площи, почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури. Обект №2 - ОМН Виж пълна информация
16157 ДГС Габрово 13.03.2020 2043 ак,гбр,цр,чдб Добив на дървесина 37,465.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина,товарене,подвоз и натоварване на ТИР-об.№2043 Виж пълна информация
16127 ДГС Габрово 02.03.2020 2002;2010;2036-2041 бб, чб, трп, цр, гбр, ак, бк, см, здгл, явр Продажба на стояща дървесина корен 99,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен. Обекти 2002; 2010; 2036-2041 Виж пълна информация
16128 ДГС Габрово 02.03.2020 2013; 2018 бк, гбр, явр, бл, цр, бб, чб, лп, ак Продажба на дървесина 52,949.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба прогнозни количества дървесина. Обекти: 2013; 2018 Виж пълна информация
16129 ДГС Габрово 02.03.2020 20101-20105 бб, чб, см, здгл Продажба на дървесина 93,925.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина - партиди 20101-20105 Виж пълна информация