Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16641 ДГС Габрово 29.12.2020 2044 см Продажба на дървесина 160.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на едра стр.д-на от временен склад по ценоразпис Виж пълна информация
16623 ДГС Габрово 18.12.2020 2119, 2120, 2121 цр, бл, гбр, чрш, ак, бк, чб, бб Добив на дървесина 20,614.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина за Обекти № 2119, № 2020, № 2121 Виж пълна информация
16624 ДГС Габрово 18.12.2020 2119, 2120, 2121 цр, бл, гбр, чрш, ак, бк, чб, бб Продажба на дървесина 23,941.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина за Обекти № 2119, № 2120, №2121 Виж пълна информация
16625 ДГС Габрово 18.12.2020 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2118 бк, гбр, цр, брс, чрш, кл, чб, бб, ак, см, явр, оф, ива, трп, здб, бл Продажба на стояща дървесина корен 205,448.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за Обекти № 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2118 Виж пълна информация
16626 ДГС Габрово 18.12.2020 2101 MT, 2102 MT, 2103 MT, 2104 MT, 2105 MT бк, гбр, ак, цр, блг, здб, чб, бб, см, бм Продажба на стояща дървесина корен 58,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за Обекти 2101 MT, 2102 MT, 2103 MT, 2104 MT, 2105 MT Виж пълна информация
16588 ДГС Габрово 02.11.2020 2078 см,бк,явр,врб Продажба на стояща дървесина корен 5,136.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен-об.2078 Виж пълна информация
16590 ДГС Габрово 22.10.2020 2080 бк Добив на дървесина 390.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-обект№2080 Виж пълна информация
16549 ДГС Габрово 15.10.2020 4 Лесокултурни мероприятия 14,129.94 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка и залесяване в подотдел 8"а" на площ от 42дка. Виж пълна информация
16545 ДГС Габрово 12.10.2020 2076,2077,2078,2079 ак,цр,гбр,чрш,бл,здббк,бб,чб,трп,лп Продажба на стояща дървесина корен 58,565.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - №2076,2077,2078,2079 Виж пълна информация
16546 ДГС Габрово 12.10.2020 2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087 бб,чб,цр,гбр,ак,см,лств,бкврб,мждр,бл Продажба на дървесина 62,869.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина-об.№2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087 Виж пълна информация
16547 ДГС Габрово 12.10.2020 2081,2082,2083,2084,2085,2086 бб,чб,см,бк,бл,гбр,цр,ак,трп,мждр Добив на дървесина 47,593.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене,подвоз и натоварване на ТИР-об.№2081,2082,2083,2084,2085,2086 Виж пълна информация
16548 ДГС Габрово 12.10.2020 2087 цр,бл,здб,бк,гбр Добив на дървесина 2,288.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина-об.2087 Виж пълна информация
16436 ДГС Габрово 07.08.2020 20001,20002,20003 бб,чб,,тпл,чрш,акц,бк,гбр,бл,цр,здб Продажба на стояща дървесина корен 30,658.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - ОГФ-об.20001,20002,20003 Виж пълна информация
16442 ДГС Габрово 07.08.2020 2074 бк,см Продажба на стояща дървесина корен 9,358.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - об.№2074 Виж пълна информация
16426 ДГС Габрово 03.08.2020 2058,2059,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072 бб,чб,см,здгл,бк,здб,цр,гбр,явр,лп,трп,акц,чрш Продажба на стояща дървесина корен 128,608.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен - 2058,2059,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072 Виж пълна информация
16427 ДГС Габрово 03.08.2020 2051,2073 гбр,цр,чрш,бк,бл,здб,трп,лп,ак Продажба на дървесина 50,156.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покупко-продажба на прогн.к-ва д-на от временен склад - об.2051,2073 Виж пълна информация
16428 ДГС Габрово 03.08.2020 2051 гбр,цр,чрш,бк,здб,гбр Добив на дървесина 5,772.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина-об.2051 Виж пълна информация
16429 ДГС Габрово 03.08.2020 2073 трп,бк,гбр,цр,бл,чдб,ак,лп Добив на дървесина 31,842.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на д-на, товарене, подвоз и натоварване на ТИР - об.2073 Виж пълна информация
16449 ДГС Габрово 29.07.2020 2055 бк Продажба на дървесина 2,325.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на едра стр.дървесина от временен склад по ценоразпис Виж пълна информация
16432 ДГС Габрово 24.07.2020 2055 бк Продажба на дървесина 6,180.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на едра стр.д-на от временен склад по ценоразпис Виж пълна информация