Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16707 ДГС Габрово 09.04.2021 2,3,4 Лесокултурни мероприятия 40,782.01 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: 1.отглежданекултури - 324 дка 2.ОМН - 319 дка 3. ОМН - 68 дка Виж пълна информация
16708 ДГС Габрово 07.04.2021 2136, 3137 бб, чб, тпл, бк, здб, цр, ак, гбр Добив на дървесина 20,569.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16709 ДГС Габрово 07.04.2021 2136, 3137 бб, чб, тпл, бк, здб, цр, ак, гбр Продажба на дървесина 31,129.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16690 ДГС Габрово 19.02.2021 2124, 2125 бук, явор, габър, ясен, бял бор, черен бор Добив на дървесина 9,588.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в обекти 2124, 2125 Виж пълна информация
16659 ДГС Габрово 28.01.2021 1 Лесокултурни мероприятия 25,680.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка 36дка Залесяване 36дка Попълване култури 2дка Виж пълна информация
16654 ДГС Габрово 25.01.2021 2102,2103,2107,2112,2113,2114,2115,2118,2122,2123 бб,чб,см,цр,бл,бк,здгл,гбр,ак,чрш,срлп,офк,ива,явр Продажба на стояща дървесина корен 106,379.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - №№2102,2103,2107,2112,2113,2114,2115,2118,2122,2123 Виж пълна информация
16640 ДГС Габрово 05.01.2021 21101, 21102 бб, чб, см, здгл Продажба на дървесина 36,340.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
16647 ДГС Габрово 04.01.2021 2122 цр,бл,здгл,гбр,чдб,срлп,ак,чрш,см,трп Добив на дървесина 1,973.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2122 Виж пълна информация
16641 ДГС Габрово 29.12.2020 2044 см Продажба на дървесина 160.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на едра стр.д-на от временен склад по ценоразпис Виж пълна информация
16623 ДГС Габрово 18.12.2020 2119, 2120, 2121 цр, бл, гбр, чрш, ак, бк, чб, бб Добив на дървесина 20,614.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина за Обекти № 2119, № 2020, № 2121 Виж пълна информация
16624 ДГС Габрово 18.12.2020 2119, 2120, 2121 цр, бл, гбр, чрш, ак, бк, чб, бб Продажба на дървесина 23,941.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина за Обекти № 2119, № 2120, №2121 Виж пълна информация
16625 ДГС Габрово 18.12.2020 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2118 бк, гбр, цр, брс, чрш, кл, чб, бб, ак, см, явр, оф, ива, трп, здб, бл Продажба на стояща дървесина корен 205,448.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за Обекти № 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2118 Виж пълна информация
16626 ДГС Габрово 18.12.2020 2101 MT, 2102 MT, 2103 MT, 2104 MT, 2105 MT бк, гбр, ак, цр, блг, здб, чб, бб, см, бм Продажба на стояща дървесина корен 58,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за Обекти 2101 MT, 2102 MT, 2103 MT, 2104 MT, 2105 MT Виж пълна информация
16588 ДГС Габрово 02.11.2020 2078 см,бк,явр,врб Продажба на стояща дървесина корен 5,136.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен-об.2078 Виж пълна информация
16590 ДГС Габрово 22.10.2020 2080 бк Добив на дървесина 390.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-обект№2080 Виж пълна информация
16549 ДГС Габрово 15.10.2020 4 Лесокултурни мероприятия 14,129.94 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка и залесяване в подотдел 8"а" на площ от 42дка. Виж пълна информация
16545 ДГС Габрово 12.10.2020 2076,2077,2078,2079 ак,цр,гбр,чрш,бл,здббк,бб,чб,трп,лп Продажба на стояща дървесина корен 58,565.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - №2076,2077,2078,2079 Виж пълна информация
16546 ДГС Габрово 12.10.2020 2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087 бб,чб,цр,гбр,ак,см,лств,бкврб,мждр,бл Продажба на дървесина 62,869.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина-об.№2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087 Виж пълна информация
16547 ДГС Габрово 12.10.2020 2081,2082,2083,2084,2085,2086 бб,чб,см,бк,бл,гбр,цр,ак,трп,мждр Добив на дървесина 47,593.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене,подвоз и натоварване на ТИР-об.№2081,2082,2083,2084,2085,2086 Виж пълна информация
16548 ДГС Габрово 12.10.2020 2087 цр,бл,здб,бк,гбр Добив на дървесина 2,288.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина-об.2087 Виж пълна информация