Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16436 ДГС Габрово 07.08.2020 20001,20002,20003 бб,чб,,тпл,чрш,акц,бк,гбр,бл,цр,здб Продажба на стояща дървесина корен 30,658.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - ОГФ-об.20001,20002,20003 Виж пълна информация
16442 ДГС Габрово 07.08.2020 2074 бк,см Продажба на стояща дървесина корен 9,358.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - об.№2074 Виж пълна информация
16426 ДГС Габрово 03.08.2020 2058,2059,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072 бб,чб,см,здгл,бк,здб,цр,гбр,явр,лп,трп,акц,чрш Продажба на стояща дървесина корен 128,608.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен - 2058,2059,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072 Виж пълна информация
16427 ДГС Габрово 03.08.2020 2051,2073 гбр,цр,чрш,бк,бл,здб,трп,лп,ак Продажба на дървесина 50,156.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покупко-продажба на прогн.к-ва д-на от временен склад - об.2051,2073 Виж пълна информация
16428 ДГС Габрово 03.08.2020 2051 гбр,цр,чрш,бк,здб,гбр Добив на дървесина 5,772.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина-об.2051 Виж пълна информация
16429 ДГС Габрово 03.08.2020 2073 трп,бк,гбр,цр,бл,чдб,ак,лп Добив на дървесина 31,842.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на д-на, товарене, подвоз и натоварване на ТИР - об.2073 Виж пълна информация
16449 ДГС Габрово 29.07.2020 2055 бк Продажба на дървесина 2,325.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на едра стр.дървесина от временен склад по ценоразпис Виж пълна информация
16432 ДГС Габрово 24.07.2020 2055 бк Продажба на дървесина 6,180.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на едра стр.д-на от временен склад по ценоразпис Виж пълна информация
16389 ДГС Габрово 01.07.2020 2039,2040,2041,2047,2049,2057,2058,2059 бб,чб,трп,бк,здб,гбр,см,цр,бл,акц,чрш,шс,мжд,лп Продажба на стояща дървесина корен 143,385.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - об.№№2039,2040,2041,2047,2049,2057,2058,2059 Виж пълна информация
16390 ДГС Габрово 01.07.2020 20103,20104,20106 бб,чб,см,здгл,бк, Продажба на дървесина 54,934.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина - партиди с №№20103,20104,20106 Виж пълна информация
16391 ДГС Габрово 01.07.2020 2060 цр,бл,гбр,лп,акц,трп,кгбр Добив на дървесина 13,760.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина,товарене,подвоз и натоварване на ТИР-об.№2060 Виж пълна информация
16371 ДГС Габрово 19.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на спрей за маркиране Виж пълна информация
16376 ДГС Габрово 11.06.2020 2056 см,трп,бб,бк,ива,офк Добив на дървесина 2,974.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2056 Виж пълна информация
16328 ДГС Габрово 02.06.2020 20103,20104,20106 бб,чб,см,здгл,бк Продажба на дървесина 54,934.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогн.количества дървесина - партиди-20103,20104,20106 Виж пълна информация
16310 ДГС Габрово 27.05.2020 2051,2052 гбр,вгбр,цр,чрш,бл,здб,ак,бк Продажба на дървесина 18,689.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба прогнозни количества д-на- -№2051,2052 Виж пълна информация
16311 ДГС Габрово 27.05.2020 2051,2052 гбр,цр,чрш,бл,здб,бк,ак Добив на дървесина 14,406.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина- об.2051,2052 Виж пълна информация
16312 ДГС Габрово 27.05.2020 об.2009,2039,2040,2041,2045,2046,2047,2048,2049,2050 см,елст,бб,бк,врб,чб,гбр,мждр,бл,цр,лп,ак,трпчрш,явр,яс Продажба на стояща дървесина корен 172,917.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - об.2009,2039,2040,2041,2045,2046,2047,2048,2049,2050 Виж пълна информация
16326 ДГС Габрово 15.05.2020 2055 бк,гбр,яс,брк,мжд,ива,чрш,трп Добив на дървесина 11,320.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-обл№2055 Виж пълна информация
16303 ДГС Габрово 07.05.2020 2054 бб,бк,явр,гбр Добив на дървесина 1,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2054 Виж пълна информация
16302 ДГС Габрово 05.05.2020 2053 бк,гбр Добив на дървесина 130.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2053 Виж пълна информация