Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3061 ДГС Габрово 06.03.2012 Продажба на дървесина 153,489.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3063 ДГС Габрово 28.02.2012 Добив на дървесина 66,408.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3065 ДГС Габрово Продажба на дървесина 121,083.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3067 ДГС Габрово Продажба на дървесина 223,221.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация