Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Габрово

6522
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 30.01.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 32,207.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

6256
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 27.12.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 184,045.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

6260
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 27.12.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 215,045.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5963
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 11.12.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 1,980.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5887
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 30.11.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 1,572.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5899
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 30.11.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 11,762.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5774
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 19.11.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 2,628.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5786
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 19.11.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 53,702.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5761
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 12.11.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 17,772.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5586
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 26.10.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 51,936.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5592
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 26.10.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 7,560.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5606
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 26.10.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 88,791.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5461
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 12.10.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 17,772.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5379
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 01.10.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 36,594.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5363
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 28.09.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 110,932.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5368
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 28.09.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 17,772.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

4944
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 18.09.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

5287
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 17.09.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 36,594.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5178
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 11.09.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

5181
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 11.09.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация