Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
5774 ДГС Габрово 19.11.2012 Доставки 2,628.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и подвоз на дървесина Виж пълна информация
5786 ДГС Габрово 19.11.2012 Добив на дървесина 53,702.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
5761 ДГС Габрово 12.11.2012 Доставки 17,772.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и подвоз Виж пълна информация
5586 ДГС Габрово 26.10.2012 Добив на дървесина 51,936.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5592 ДГС Габрово 26.10.2012 Добив на дървесина 7,560.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5606 ДГС Габрово 26.10.2012 Продажба на стояща дървесина корен 88,791.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5461 ДГС Габрово 12.10.2012 Доставки 17,772.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и подвоз Виж пълна информация
5379 ДГС Габрово 01.10.2012 Добив на дървесина 36,594.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5363 ДГС Габрово 28.09.2012 Добив на дървесина 110,932.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5368 ДГС Габрово 28.09.2012 Доставки 17,772.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене и подвоз Виж пълна информация
4944 ДГС Габрово 18.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване , включващо – профилактика , ремонт / основен и текущ / , осигуряване резервни части на 7 /седем / броя Моторни Превозни Средства, Виж пълна информация
5287 ДГС Габрово 17.09.2012 Добив на дървесина 36,594.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5178 ДГС Габрово 11.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка злополука и заболяване Виж пълна информация
5181 ДГС Габрово 11.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка имущество Виж пълна информация
5184 ДГС Габрово 11.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка гражданска отговорност Виж пълна информация
5151 ДГС Габрово 10.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Осъществяване на авторски надзор по изпълнение на предвидените в лесоустройствения проект на ДГС Габрово Виж пълна информация
5125 ДГС Габрово 30.08.2012 Добив на дървесина 44,158.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5128 ДГС Габрово 30.08.2012 Продажба на стояща дървесина корен 92,727.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4372 ДГС Габрово 11.07.2012 Добив на дървесина 44,158.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4420 ДГС Габрово 10.07.2012 Продажба на стояща дървесина корен 92,727.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация