Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Габрово

9766
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 27.02.2014
Втора дата 04.03.2014
Обект/и № 1427,1428,1429,1430,1431
Данни за дървесината бб,ела,см,чб,ак,гбр,цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 44,148.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9770
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 27.02.2014
Втора дата 04.03.2014
Обект/и № 1340,1340-1,1380
Данни за дървесината бб, чб
Вид на търга Доставки
Начална цена
Виж пълна информация

9685
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 17.02.2014
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

9206
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 06.12.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

9090
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 25.11.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

9093
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 25.11.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

9035
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 21.11.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 135,709.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9038
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 21.11.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 184,332.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

8499
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 02.09.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 119,275.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

8505
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 02.09.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 27,118.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

8407
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 16.08.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 48,748.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

8045
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 08.07.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 137,934.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

7876
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 17.06.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 39,721.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

7597
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 23.05.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 70,788.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

7599
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 23.05.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 53,011.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

7477
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 10.05.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 89,629.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

7492
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 09.05.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

7428
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 07.05.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 512,506.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

7063
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 30.04.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

7000
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 25.03.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 74,640.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация