Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
8499 ДГС Габрово 02.09.2013 Продажба на стояща дървесина корен 119,275.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
8505 ДГС Габрово 02.09.2013 Добив на дървесина 27,118.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
8407 ДГС Габрово 16.08.2013 Продажба на стояща дървесина корен 48,748.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
8045 ДГС Габрово 08.07.2013 Продажба на стояща дървесина корен 137,934.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
7876 ДГС Габрово 17.06.2013 Добив на дървесина 39,721.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
7597 ДГС Габрово 23.05.2013 Продажба на дървесина 70,788.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7599 ДГС Габрово 23.05.2013 Продажба на стояща дървесина корен 53,011.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
7477 ДГС Габрово 10.05.2013 Добив на дървесина 89,629.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
7492 ДГС Габрово 09.05.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка на канцеларски материали Виж пълна информация
7428 ДГС Габрово 07.05.2013 Продажба на стояща дървесина корен 512,506.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
7063 ДГС Габрово 30.04.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване , включващо – профилактика , ремонт / основен и текущ / , осигуряване резервни части на 6 броя МПС Виж пълна информация
7000 ДГС Габрово 25.03.2013 Добив на дървесина 74,640.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
7002 ДГС Габрово 25.03.2013 Продажба на стояща дървесина корен 30,063.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
6720 ДГС Габрово 25.02.2013 Продажба на стояща дървесина корен 29,581.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
6522 ДГС Габрово 30.01.2013 Продажба на стояща дървесина корен 32,207.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
6256 ДГС Габрово 27.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 184,045.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
6260 ДГС Габрово 27.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 215,045.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5963 ДГС Габрово 11.12.2012 Доставки 1,980.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и подвоз на дървесина Виж пълна информация
5887 ДГС Габрово 30.11.2012 Доставки 1,572.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и подвоз на дървесина Виж пълна информация
5899 ДГС Габрово 30.11.2012 Добив на дървесина 11,762.00 лв. без ДДС
Предмет: добив, товарене, подвоз и натоварване на ТИР на дървесина Виж пълна информация