Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Габрово

12468
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 21.10.2014
Втора дата 21.10.2014
Обект/и № 1472,1473,1474
Данни за дървесината бк,здб,гбр,трп,чрш,цр,бб,чб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 49,573.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

12337
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 08.10.2014
Втора дата 13.10.2014
Обект/и № 1470.1471
Данни за дървесината гбр,цр,бл,акц,бк,здб,чдб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 22,524.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

12187
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 12.09.2014
Втора дата 17.09.2014
Обект/и № 1469
Данни за дървесината цр, бл, гбр, бк
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 4,692.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

12108
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 03.09.2014
Втора дата 08.09.2014
Обект/и № 1414С,1445,1464С,1467С1468С
Данни за дървесината бб,ак,цр,гбр,кл,чб,здгл,бк,трп
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 143,326.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

11940
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 20.08.2014
Втора дата 01.01.1970
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

11730
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 07.08.2014
Втора дата 11.08.2014
Обект/и № 1464.1465
Данни за дървесината чдб,гбр,цр,бл,бк,чб,трп,акц,здб,бб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 17,776.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

11733
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 07.08.2014
Втора дата 11.08.2014
Обект/и № 1466
Данни за дървесината гбр,бл,цр,здб,бк,трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 7,578.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

11282
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 21.07.2014
Втора дата 24.07.2014
Обект/и № 1459, 1460, 1461,1462,1463
Данни за дървесината смр,бк,бб,чб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 82,734.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

11285
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 21.07.2014
Втора дата 24.07.2014
Обект/и № 1448С
Данни за дървесината бб,елст,здгл,ак,здб,бк,чрш,брз
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 27,713.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

10813
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 09.06.2014
Втора дата 12.06.2014
Обект/и № 1456С
Данни за дървесината бк,здб,цр,гбр,трп,чрш,акц,бл
Вид на търга Доставки
Начална цена 4,950.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

10653
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 22.05.2014
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

10656
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 22.05.2014
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

10578
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 20.05.2014
Втора дата 23.05.2014
Обект/и № 1448 С,1456 С, 1457 С
Данни за дървесината бб,елст,здгл,бк,бл,гбр,здб,ак,трп,цр,чрш
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 28,812.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

10581
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 20.05.2014
Втора дата 23.05.2014
Обект/и № 1414С,1443С,1444,1445,1446,1447,1449С,1450С,1451С,1452,1453,1454,1455,
Данни за дървесината бб,чб,см,здгл,бк,бл,гбр,здб,ак,трп,цр,чршяв,яс,кл,брз,дб,врб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 240,799.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

10109
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 24.04.2014
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

10063
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 25.03.2014
Втора дата 28.03.2014
Обект/и № 140001
Данни за дървесината цр,гбр,бл,бк
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 189,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

10066
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 25.03.2014
Втора дата 28.03.2014
Обект/и № 1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442
Данни за дървесината бл,цр,трп,здб,гбр,акц
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 8,334.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

10069
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 25.03.2014
Втора дата 28.03.2014
Обект/и № 1432,1433
Данни за дървесината цр,гбр,бл,чдб,ак,здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 21,020.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9766
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 27.02.2014
Втора дата 04.03.2014
Обект/и № 1427,1428,1429,1430,1431
Данни за дървесината бб,ела,см,чб,ак,гбр,цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 44,148.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9770
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 27.02.2014
Втора дата 04.03.2014
Обект/и № 1340,1340-1,1380
Данни за дървесината бб, чб
Вид на търга Доставки
Начална цена
Виж пълна информация