Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
7000 ДГС Габрово 25.03.2013 Добив на дървесина 74,640.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
7002 ДГС Габрово 25.03.2013 Продажба на стояща дървесина корен 30,063.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
6720 ДГС Габрово 25.02.2013 Продажба на стояща дървесина корен 29,581.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
6522 ДГС Габрово 30.01.2013 Продажба на стояща дървесина корен 32,207.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
6256 ДГС Габрово 27.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 184,045.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
6260 ДГС Габрово 27.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 215,045.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5963 ДГС Габрово 11.12.2012 Доставки 1,980.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и подвоз на дървесина Виж пълна информация
5887 ДГС Габрово 30.11.2012 Доставки 1,572.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и подвоз на дървесина Виж пълна информация
5899 ДГС Габрово 30.11.2012 Добив на дървесина 11,762.00 лв. без ДДС
Предмет: добив, товарене, подвоз и натоварване на ТИР на дървесина Виж пълна информация
5774 ДГС Габрово 19.11.2012 Доставки 2,628.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и подвоз на дървесина Виж пълна информация
5786 ДГС Габрово 19.11.2012 Добив на дървесина 53,702.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
5761 ДГС Габрово 12.11.2012 Доставки 17,772.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и подвоз Виж пълна информация
5586 ДГС Габрово 26.10.2012 Добив на дървесина 51,936.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5592 ДГС Габрово 26.10.2012 Добив на дървесина 7,560.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5606 ДГС Габрово 26.10.2012 Продажба на стояща дървесина корен 88,791.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5461 ДГС Габрово 12.10.2012 Доставки 17,772.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и подвоз Виж пълна информация
5379 ДГС Габрово 01.10.2012 Добив на дървесина 36,594.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5363 ДГС Габрово 28.09.2012 Добив на дървесина 110,932.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5368 ДГС Габрово 28.09.2012 Доставки 17,772.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене и подвоз Виж пълна информация
4944 ДГС Габрово 18.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване , включващо – профилактика , ремонт / основен и текущ / , осигуряване резервни части на 7 /седем / броя Моторни Превозни Средства, Виж пълна информация