Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
10069 ДГС Габрово 25.03.2014 28.03.2014 1432,1433 цр,гбр,бл,чдб,ак,здб Добив на дървесина 21,020.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина,товарене, подвоз и натоварване на ТИР станция Виж пълна информация
9766 ДГС Габрово 27.02.2014 04.03.2014 1427,1428,1429,1430,1431 бб,ела,см,чб,ак,гбр,цр Добив на дървесина 44,148.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
9770 ДГС Габрово 27.02.2014 04.03.2014 1340,1340-1,1380 бб, чб Доставки
Предмет: доставки Виж пълна информация
9685 ДГС Габрово 17.02.2014 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: „Периодично техническо обслужване, включващо – профилактика, ремонт /основен и текущ/, осигуряване резервни части на 8 /осем/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП – гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДГС „Габрово" Виж пълна информация
9206 ДГС Габрово 06.12.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Доставка на три броя GPS устройства и необходимия софтуер към тях за Виж пълна информация
9090 ДГС Габрово 25.11.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Изработка на офис мебели за обзавеждане сградата на Държавно горско стопанство „Габрово Виж пълна информация
9093 ДГС Габрово 25.11.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Избор на застраховател за сключване на застрахователни договори в три обособени позиции през текущата 2013г Виж пълна информация
9035 ДГС Габрово 21.11.2013 Продажба на стояща дървесина корен 135,709.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
9038 ДГС Габрово 21.11.2013 Продажба на стояща дървесина корен 184,332.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
8499 ДГС Габрово 02.09.2013 Продажба на стояща дървесина корен 119,275.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
8505 ДГС Габрово 02.09.2013 Добив на дървесина 27,118.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
8407 ДГС Габрово 16.08.2013 Продажба на стояща дървесина корен 48,748.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
8045 ДГС Габрово 08.07.2013 Продажба на стояща дървесина корен 137,934.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
7876 ДГС Габрово 17.06.2013 Добив на дървесина 39,721.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
7597 ДГС Габрово 23.05.2013 Продажба на дървесина 70,788.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7599 ДГС Габрово 23.05.2013 Продажба на стояща дървесина корен 53,011.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
7477 ДГС Габрово 10.05.2013 Добив на дървесина 89,629.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
7492 ДГС Габрово 09.05.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка на канцеларски материали Виж пълна информация
7428 ДГС Габрово 07.05.2013 Продажба на стояща дървесина корен 512,506.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
7063 ДГС Габрово 30.04.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване , включващо – профилактика , ремонт / основен и текущ / , осигуряване резервни части на 6 броя МПС Виж пълна информация