Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
13812 ДГС Габрово 15.05.2015 19.05.2015 1535 , 1536 бк , явр Продажба на стояща дървесина корен 36,531.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
13813 ДГС Габрово 15.05.2015 19.05.2015 1532С,1533,1534 гбр, бл,цр Добив на дървесина 18,612.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР станция на технологична дъревсина Виж пълна информация
13754 ДГС Габрово 09.04.2015 15.04.2015 1529, 1530С,1531 бл, цр, гбр, трп, чрш,чб, бб, бк, здб Добив на дървесина 24,065.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив, претоварване ,подвоз на технологична дървесина на ТИР станция Виж пълна информация
13755 ДГС Габрово 09.04.2015 15.04.2015 1522,1523,1524С,1525,1526,1527,1528С бб,см,елст,бк,ива,гбр,трп,чб,мждр,яс Продажба на стояща дървесина корен 61,962.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба стояща дървесина на корен Виж пълна информация
13683 ДГС Габрово 17.02.2015 20.02.2015 1517 С, 1518 С,1519 бб,чб,см,бк,гбр,цр,бл,ак,здб Добив на дървесина 38,253.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
13684 ДГС Габрово 17.02.2015 20.02.2015 1512,1513,1514,1515,1516 бк,гбр,чб,трп,яв,яс,чрш,трп,акц,здбчдб Продажба на стояща дървесина корен 73,763.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
13542 ДГС Габрово 20.01.2015 23.01.2015 цр, гбр Доставки 4,250.00 лв. без ДДС
Предмет: доставки Виж пълна информация
13545 ДГС Габрово 20.01.2015 23.01.2015 1511 гбр, цр, блг, ак, трп, чрш Добив на дървесина 6,086.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
13193 ДГС Габрово 12.12.2014 15.12.2014 1505,1506,1507,1508,1509,1510 бк,смр,бб,гбр,цр,здб,трп,бл,чб,акц Продажба на стояща дървесина корен 120,283.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
13283 ДГС Габрово 12.12.2014 15.12.2014 1501,1502,1503,1504 бк,явр,бб,гбр,бл,цр,трп Продажба на стояща дървесина корен 57,787.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
13013 ДГС Габрово 09.12.2014 12.12.2014 1482,1483,1484,1485, 1486,1487,1488,1489,1490, 1491 бк,гбр,трп,чрш,цр,бб,чб,смр,вбор,бмр,акц,бл Продажба на стояща дървесина корен 100,023.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
12922 ДГС Габрово 01.12.2014 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: „Избор на застраховател за сключване на застрахователни договори в три обособени позиции през 2015г., срок на договорите една календарна година: " Обособена позиция № 1: Застраховка „Имущество” на четири броя сгради държавна собственост;• Обособена позиция № 2: Застраховка „Трудова злополука “на 28 служители на ТП ДГС „Габрово” при СЦДП ДП Габрово; • Обособена позиция № 3: Застраховка „Гражданска отговорност” за 2015г. на служебните моторните превозни средства собственост на ТП ДГС - Габрово при СЦДП – ДП – Габрово. " Виж пълна информация
12567 ДГС Габрово 24.11.2014 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуга по почистване и презалесяване на пострадали гори, включително осигуряване на фиданки, транспортирането им, временното им съхранение и засаждане по проект, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 -2013 г., мярка 226 - Възстановяване на горския потенциал и превантивни дейности.“ Виж пълна информация
12468 ДГС Габрово 21.10.2014 21.10.2014 1472,1473,1474 бк,здб,гбр,трп,чрш,цр,бб,чб Продажба на стояща дървесина корен 49,573.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
12337 ДГС Габрово 08.10.2014 13.10.2014 1470.1471 гбр,цр,бл,акц,бк,здб,чдб Добив на дървесина 22,524.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
12187 ДГС Габрово 12.09.2014 17.09.2014 1469 цр, бл, гбр, бк Добив на дървесина 4,692.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
12108 ДГС Габрово 03.09.2014 08.09.2014 1414С,1445,1464С,1467С1468С бб,ак,цр,гбр,кл,чб,здгл,бк,трп Продажба на стояща дървесина корен 143,326.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
11940 ДГС Габрово 20.08.2014 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Закупуване на противопожарни средства, необходими за оборудване на противопожарните депа на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
11730 ДГС Габрово 07.08.2014 11.08.2014 1464.1465 чдб,гбр,цр,бл,бк,чб,трп,акц,здб,бб Продажба на стояща дървесина корен 17,776.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
11733 ДГС Габрово 07.08.2014 11.08.2014 1466 гбр,бл,цр,здб,бк,трп Добив на дървесина 7,578.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация