Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
14180 ДГС Габрово 29.03.2016 01.04.2016 Търгове по Закона за държавна собственост Профил на купувача
Предмет: Отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот - частна държавна собственост Виж пълна информация
14181 ДГС Габрово 08.03.2016 11.03.2016 №1 , №2 ,№3 - Лесокултурни мероприятия 105,915.89 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Залесяване , отглеждане на култури, попълване на култури, ОМН Виж пълна информация
14146 ДГС Габрово 09.02.2016 12.02.2016 №1 , №2 ,№3 - Лесокултурни мероприятия 105,915.89 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Залесяване , отглеждане на култури, попълване на култури, ОМН Виж пълна информация
14099 ДГС Габрово 18.12.2015 22.12.2015 1601, 1602 С,1603С,1604, 1605С,1606,1607,1608,1609С чб, акц,бб, цр, здб, гбр, бк, трп, чрш, явр Продажба на стояща дървесина корен 171,699.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен - местни фирми Виж пълна информация
14100 ДГС Габрово 18.12.2015 22.12.2015 1610, 1611С,1612 С,1613,1622 бб,смр, чб, трп, бк, явр, акц,вбр,здб, гбр, цр,вбор Продажба на стояща дървесина корен 95,519.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14101 ДГС Габрово 18.12.2015 22.12.2015 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621 гбр, здб, цр, акц, тпл, бл, чдб, бк, трп, бб, чб Добив на дървесина 83,558.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарен, подвоз и натоварване на ТИР станция на технологична дървесина Виж пълна информация
14035 ДГС Габрово 26.11.2015 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,180.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховки по три обособени групи Виж пълна информация
14019 ДГС Габрово 09.11.2015 12.11.2015 1564, 1565, 1567, 1568,1569, 1570 трп ,здб, чрш, акц, гбр, бк, чб, бб, цр, чдб, смр, явр, врб Добив на дървесина 72,322.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина , подвоз и натоварване на ТИР Виж пълна информация
14020 ДГС Габрово 09.11.2015 12.11.2015 1553С, 1558С,1559С,1560,1561,1562,1563,1566 гбр, цр,бб,акц,трп,здб,бк,чрш,чб,бл Продажба на стояща дървесина корен 82,133.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
13968 ДГС Габрово 25.09.2015 29.09.2015 №1 Лесокултурни мероприятия 13,860.66 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почистване на сечища и почвоподготовка Виж пълна информация
13971 ДГС Габрово 25.09.2015 29.09.2015 15-03 гбр, кл, вгбр, мждр, явр, шсл, трп, здб Добив на дървесина 63,751.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив , претоварване , подвоз на технологична дървесина Виж пълна информация
13934 ДГС Габрово 24.08.2015 27.08.2015 1552С,1553С,1554,1555,1556,1557С тпл,елш,гбр,врб,цр,бб,ак,трп,здб,бк,чрш, яв Продажба на стояща дървесина корен 132,150.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
13935 ДГС Габрово 24.08.2015 27.08.2015 1550С, 1551 бб,чб, гбр, бл, цр Добив на дървесина 27,079.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив, претоварване, подвоз, технологична дървесина Виж пълна информация
13896 ДГС Габрово 20.07.2015 23.07.2015 1545, 1546,1547,1548,1549 бл, цр, гбр,чдб, ак, бк, трп Добив на дървесина 11,936.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
13855 ДГС Габрово 18.06.2015 26.06.2015 1540С,1541С,1542, 1543, 1544 бб, чб, бк,здб, трп,гбр, чрш,вбр, акц Продажба на стояща дървесина корен 83,611.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
13856 ДГС Габрово 18.06.2015 22.06.2015 1545,1546,1547,1548,1549 бл, цр, гбр, чдб, акц, бк, трп Добив на дървесина 11,936.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
13821 ДГС Габрово 09.06.2015 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт на МПС Виж пълна информация
13812 ДГС Габрово 15.05.2015 19.05.2015 1535 , 1536 бк , явр Продажба на стояща дървесина корен 36,531.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
13813 ДГС Габрово 15.05.2015 19.05.2015 1532С,1533,1534 гбр, бл,цр Добив на дървесина 18,612.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР станция на технологична дъревсина Виж пълна информация
13754 ДГС Габрово 09.04.2015 15.04.2015 1529, 1530С,1531 бл, цр, гбр, трп, чрш,чб, бб, бк, здб Добив на дървесина 24,065.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив, претоварване ,подвоз на технологична дървесина на ТИР станция Виж пълна информация