Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
14845 ДГС Габрово 30.05.2017 1738,1739,1740,1741,1742 смр,бл,здгл,цр,гбр,здб,ак,бк Продажба на стояща дървесина корен 41,219.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14846 ДГС Габрово 30.05.2017 1743,1744,1745,1746,1747 здб,цр,бк,гбр,бл,бб,чб Добив на дървесина 35,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина, товарене,подвоз и натоварване на ТИР станция Виж пълна информация
14810 ДГС Габрово 28.04.2017 1734 бк, явр, гбр , шст, вгбр, чрш, трп Продажба на стояща дървесина корен 96,244.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14788 ДГС Габрово 11.04.2017 1728, 1729, 1730,1731,1732 бб, чб Продажба на дървесина 24,548.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: явен търг Виж пълна информация
14789 ДГС Габрово 11.04.2017 1728, 1729,1730,1731,1732 бб , чб , гбр, ,акц, цр Добив на дървесина 46,850.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина , товарене , подвоз и натоварване на ТИР станция на технологична дървесина Виж пълна информация
14790 ДГС Габрово 11.04.2017 1703,1704, 1709, 11710, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727 чб, бб, гбр , бк ,дб, здб, трп , кл, чрш, елст Продажба на стояща дървесина корен 71,618.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14749 ДГС Габрово 21.03.2017 1;2;3;4 Лесокултурни мероприятия 89,114.96 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Залесяване; попълване на култури; отглеждане на култури; Виж пълна информация
14636 ДГС Габрово 12.12.2016 15.12.2016 1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712 бк,чб,гбр,здб,акц,бб,трп,цр,бл,чрш,елст Продажба на стояща дървесина корен 131,235.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен-местни фирми Виж пълна информация
14637 ДГС Габрово 12.12.2016 15.12.2016 1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722 бк,явр,яс,чрш,бб,чб,смр,шс,гбр,трп,брз,цр,здб,акц,бл Продажба на стояща дървесина корен 213,150.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14504 ДГС Габрово 21.10.2016 26.10.2016 1664 бк Продажба на стояща дървесина корен 16,525.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14499 ДГС Габрово 18.10.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,810.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: застраховка по обособени позиции за нуждите на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
14473 ДГС Габрово 28.09.2016 03.10.2016 1660 ,1661, 1662, 1663 смр , чб, бк, явр, яс, цр, гбр ,бл, акц,вгбр Добив на дървесина 20,560.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина и товарене на товарен автомобил Виж пълна информация
Процедура № 14473 на ДГС Габрово от 28.09.2016 е прекратена!
14375 ДГС Габрово 09.08.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт МПС Виж пълна информация
14416 ДГС Габрово 09.08.2016 12.08.2016 1656,1657, 1658С чб, явр, трп, гбр, бб Продажба на стояща дървесина корен 63,771.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен по категории и соптименти Виж пълна информация
14383 ДГС Габрово 19.07.2016 25.07.2016 обект № 4 ,обект №5 Лесокултурни мероприятия 28,133.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почистване площи, почвоподготовка, залесяване, ОМН Виж пълна информация
14358 ДГС Габрово 29.06.2016 04.07.2016 1637С, 1638С,1639С,1640,1641,1642,1643,1644С,1645С,1646С,,1647С,1648С,1649С,1650С,1651, 1652, 16531 чб, бб, вбор,бл,гбр, цр, акц, бк,смр,здб,трп, чрш,явр,лств,вбр Продажба на стояща дървесина корен 274,869.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14359 ДГС Габрово 29.06.2016 04.07.2016 1654 блг, пгбр, цр ,бк Добив на дървесина 4,888.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
14316 ДГС Габрово 13.06.2016 - - Обществени поръчки / Профил на купувача 5,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка , инсталиране и гаранционно обслужване на компютри и офис техника за нуждите на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
14276 ДГС Габрово 28.04.2016 04.05.2016 1567 , 1569, 1616, 1617, 1620 бк, бб, чб, смр , здб, трп Продажба на дървесина 70,683.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покупко-продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
14242 ДГС Габрово 15.04.2016 19.04.2016 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633 бк, здб, трп, цр, гбр, чрш, клн , бб, чб, акц, бл, смр Продажба на стояща дървесина корен 103,713.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация