Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15015 ДГС Габрово 14.09.2017 №5 Лесокултурни мероприятия Профил на купувача
Предмет: Отглеждане млади насаждения Виж пълна информация
14965 ДГС Габрово 17.08.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт и поддръжка на 6 броя МПС , собственост на СЦДП ДП ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
14988 ДГС Габрово 16.08.2017 1763, 1764, 1765, 1766 бб, бк, см, трп, бл, гбр, здб, цр, чб, ак Продажба на стояща дървесина корен 46,309.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14941 ДГС Габрово 19.07.2017 1755,1756, 1757, 1758 см, трп, бк, бб, врб, здб , цр ,гбр , акц, чрш Продажба на стояща дървесина корен 41,452.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14921 ДГС Габрово 06.07.2017 1753 бб Продажба на стояща дървесина корен 50,294.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14909 ДГС Габрово 20.06.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка спрей , бои и други материали необходими за маркиране Виж пълна информация
14894 ДГС Габрово 12.06.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка боя , спрей , четки и други материали за маркиране Виж пълна информация
14850 ДГС Габрово 05.06.2017 1746 бб Продажба на стояща дървесина корен 38,212.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14845 ДГС Габрово 30.05.2017 1738,1739,1740,1741,1742 смр,бл,здгл,цр,гбр,здб,ак,бк Продажба на стояща дървесина корен 41,219.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14846 ДГС Габрово 30.05.2017 1743,1744,1745,1746,1747 здб,цр,бк,гбр,бл,бб,чб Добив на дървесина 35,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина, товарене,подвоз и натоварване на ТИР станция Виж пълна информация
14810 ДГС Габрово 28.04.2017 1734 бк, явр, гбр , шст, вгбр, чрш, трп Продажба на стояща дървесина корен 96,244.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14788 ДГС Габрово 11.04.2017 1728, 1729, 1730,1731,1732 бб, чб Продажба на дървесина 24,548.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: явен търг Виж пълна информация
14789 ДГС Габрово 11.04.2017 1728, 1729,1730,1731,1732 бб , чб , гбр, ,акц, цр Добив на дървесина 46,850.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина , товарене , подвоз и натоварване на ТИР станция на технологична дървесина Виж пълна информация
14790 ДГС Габрово 11.04.2017 1703,1704, 1709, 11710, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727 чб, бб, гбр , бк ,дб, здб, трп , кл, чрш, елст Продажба на стояща дървесина корен 71,618.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14749 ДГС Габрово 21.03.2017 1;2;3;4 Лесокултурни мероприятия 89,114.96 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Залесяване; попълване на култури; отглеждане на култури; Виж пълна информация
14636 ДГС Габрово 12.12.2016 15.12.2016 1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712 бк,чб,гбр,здб,акц,бб,трп,цр,бл,чрш,елст Продажба на стояща дървесина корен 131,235.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен-местни фирми Виж пълна информация
14637 ДГС Габрово 12.12.2016 15.12.2016 1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722 бк,явр,яс,чрш,бб,чб,смр,шс,гбр,трп,брз,цр,здб,акц,бл Продажба на стояща дървесина корен 213,150.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14504 ДГС Габрово 21.10.2016 26.10.2016 1664 бк Продажба на стояща дървесина корен 16,525.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14499 ДГС Габрово 18.10.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,810.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: застраховка по обособени позиции за нуждите на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
14473 ДГС Габрово 28.09.2016 03.10.2016 1660 ,1661, 1662, 1663 смр , чб, бк, явр, яс, цр, гбр ,бл, акц,вгбр Добив на дървесина 20,560.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина и товарене на товарен автомобил Виж пълна информация
Процедура № 14473 на ДГС Габрово от 28.09.2016 е прекратена!