Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15622 ДГС Габрово 30.01.2019 1924 бб, см, чб, ак, бк, бл, гбр, здб, цр, трп, чрш, вгбр, брк, кл, мжд, шс, явр, яс Добив на дървесина 100,940.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР от обект № 1924 Виж пълна информация
15623 ДГС Габрово 30.01.2019 1924 бб, см, чб, ак, бк, бл, гбр, здб, цр, трп, чрш, вгбр, брк, кл, мжд, шс, явр, яс Продажба на дървесина 172,583.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1924 Виж пълна информация
15609 ДГС Габрово 15.01.2019 Обект №1 Лесокултурни мероприятия 82,422.07 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: почистване площи, почвоподготовка, залесяване, попълване култури, отглеждане култури Виж пълна информация
15610 ДГС Габрово 15.01.2019 Обект №2 0 Лесокултурни мероприятия 15,121.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: отглеждане култури, омн Виж пълна информация
15614 ДГС Габрово 10.01.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Застраховка гражданска отговорност на МПС за 2019 год. " за нуждите на ТП ДГС Галброво Виж пълна информация
15604 ДГС Габрово 13.12.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на застрахователни услуги- застраховка гражданска отговорност на МПС за 2019 год. за нуждите на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
15546 ДГС Габрово 03.12.2018 1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922 бб,чб,см,гбр,ак,бк,цр,блг,клен,ясн,здб,чдб,тпл,лп,вбор Продажба на дървесина 418,598.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
15547 ДГС Габрово 03.12.2018 1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922 бб,чб,см,гбр,ак,бк,цр,блг,клен,ясн,здб,чдб,тпл,лп,вбор Добив на дървесина 233,551.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене,подвоз и натоварване на ТИР станция в обекти с №1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922 в района на дейност на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
15532 ДГС Габрово 19.11.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за МПС за нуждите на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
15484 ДГС Габрово 15.10.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 17,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт на ограда в поземлен имот-публична държавна собственост предоставен за порзване на ТП Държавно горско стопанство Габрово Виж пълна информация
Процедура № 15484 на ДГС Габрово от 15.10.2018 е прекратена!
15454 ДГС Габрово 21.09.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодичто техническо обслужване, включително профилактика и ремонт, осигуряване резервни части за /6/ шест броя превозни средства Виж пълна информация
15398 ДГС Габрово 11.07.2018 1861, 1862, 1863, 1864П, 1865П трп, бк,гбр Продажба на дървесина 99,038.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
15399 ДГС Габрово 11.07.2018 1861, 1862, 1863, 1864П, 1865П трп, бк, гбр Добив на дървесина 37,225.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15401 ДГС Габрово 11.07.2018 18004 тпл Продажба на стояща дървесина корен 5,885.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15395 ДГС Габрово 03.07.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка спрей и други атериали необходими за маркиране на ЛФ Виж пълна информация
15352 ДГС Габрово 11.06.2018 Търгове по Закона за държавна собственост 1,650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба чрез тайно наддаване на товарен автомобил Мицубише Л 200 Виж пълна информация
15300 ДГС Габрово 03.05.2018 1855 бк Продажба на стояща дървесина корен 335,412.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост Виж пълна информация
Процедура № 15300 на ДГС Габрово от 03.05.2018 е прекратена!
15308 ДГС Габрово 03.05.2018 1855 бк Продажба на стояща дървесина корен 335,412.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост Виж пълна информация
15289 ДГС Габрово 24.04.2018 1848, 1849, 1850 чб, бб, бл, акц, цр, гбр Добив на дървесина 19,098.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15290 ДГС Габрово 24.04.2018 1851, 1852, 1853, 1854 бб, бк Продажба на дървесина 133,488.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация