Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15352 ДГС Габрово 11.06.2018 Търгове по Закона за държавна собственост 1,650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба чрез тайно наддаване на товарен автомобил Мицубише Л 200 Виж пълна информация
15300 ДГС Габрово 03.05.2018 1855 бк Продажба на стояща дървесина корен 335,412.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост Виж пълна информация
Процедура № 15300 на ДГС Габрово от 03.05.2018 е прекратена!
15308 ДГС Габрово 03.05.2018 1855 бк Продажба на стояща дървесина корен 335,412.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост Виж пълна информация
15289 ДГС Габрово 24.04.2018 1848, 1849, 1850 чб, бб, бл, акц, цр, гбр Добив на дървесина 19,098.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15290 ДГС Габрово 24.04.2018 1851, 1852, 1853, 1854 бб, бк Продажба на дървесина 133,488.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
15291 ДГС Габрово 24.04.2018 1851, 1852 ,1853, 1854 бб, бк, явр Добив на дървесина 73,775.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина,товарене , подвоз и натоварване на ТИР станция Виж пълна информация
15295 ДГС Габрово 24.04.2018 18001, 18002, 18003 см, бб, бк, тпр, гбр, цр, здб, акц, чб Продажба на стояща дървесина корен 47,114.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост Виж пълна информация
15205 ДГС Габрово 12.02.2018 Обект №1 , №2 Лесокултурни мероприятия 23,944.49 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почистване площи, почвоподготовка,залесяване,попълване култури,отглеждане култури Виж пълна информация
15208 ДГС Габрово 12.02.2018 1825 ,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833 ак, чб, бб, см, ела , лст ,бк, гбр,трп, вмбр, Продажба на дървесина 207,833.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покупко-продажба от временен склад на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
15209 ДГС Габрово 12.02.2018 1825 ,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833 бб,чб, см, чдб, гбр,бл, цр, явр, бк, анц, плврб, брз,акц Добив на дървесина 111,563.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив , товарене , подвоз и натоварване на ТИР станция Виж пълна информация
15100 ДГС Габрово 13.12.2017 1801МТ; 1802МТ;1803МТ;1804МТ;1805МТ;1806МТ бб,чб, см, чдб, гбр,бл, цр, явр, бк, анц, плврб, брз Продажба на стояща дървесина корен 157,839.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост Виж пълна информация
15101 ДГС Габрово 13.12.2017 1807; 1808; 1809; 1810; 1811; 1812; 1813; 1814 бк, явр,гбр,пляс, см, ела, бмр, бб, цр,акц, чб, трп Продажба на стояща дървесина корен 192,478.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от горски територии дърважна собственост Виж пълна информация
15102 ДГС Габрово 13.12.2017 1815; 1816 бб, гбр,акц, цр, чдб, чб Добив на дървесина 11,123.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР на територията на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
15086 ДГС Габрово 20.11.2017 1790, 1791 бб, чб, гбр, цр, ак Продажба на стояща дървесина корен 20,977.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15073 ДГС Габрово 03.11.2017 1783 чб, здб, трп, бк, цр, гбр, блг, ак, чрш, кл, бб Добив на дървесина 11,802.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР станция от горски територии държавна собственост при ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
15070 ДГС Габрово 01.11.2017 Търгове по Закона за държавна собственост Профил на купувача
Предмет: продажба на движими вещи - частна държавна собственост Виж пълна информация
15082 ДГС Габрово 31.10.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства за нуждите на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
15045 ДГС Габрово 13.10.2017 №6 Добив на дървесина 4,831.18 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почистване площи, почвоподготовка Виж пълна информация
15040 ДГС Габрово 04.10.2017 1778 бк, бл, трп, цр, гбр Добив на дървесина 16,094.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР станция от горски територии държавна собственост при ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
15032 ДГС Габрово 25.09.2017 1773 ,1774, 1775, 1776 бк, гбр, явр, акц,бб, здгл, бл, цр Продажба на стояща дървесина корен 64,414.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост Виж пълна информация